Tugas Pustakawan pdfs

Searching:
Download
Tugas Pustakawan - Fast Download

Download Tugas Pustakawan from our fatest mirror

PEMBINAAN KARIER KEPANGKATAN , ANGKA KREDIT ...

1494 dl's @ 2128 KB/s

pdf
PEMBINAAN KARIER KEPANGKATAN , ANGKA KREDIT ...

pustakawan adalah pns yg diberi tugas , tanggungjawab,wewenang, hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang, untuk melakukan kegiatan kepustakaan pada unit-unit

https://podjokperpoes.files.wordpress.com/2007/10/angka_kredit.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 2

pdf
PERPUSTAKAAN SULTANAH ZANARIAH UNIVERSITI...

PERPUSTAKAAN SULTANAH ZANARIAH UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA SENARAI TUGAS PUSTAKAWAN S44 PK(PT1) 1. Bertanggungjawab kepada Ketua Bahagian Pemprosesan Teknikal (KPT).

http://portal.psz.utm.my/div/bpt/images/stories/jobspec/UPT/jobspecupt.pdf

Date added: August 23, 2016 - Views: 5

pdf
Pindaan Skim Perkhidmatan Penolong Pegawai...

Skim perkhidmatan Penolong Pustakawan yang baharu adalah seperti ... Fungsi Bidang Tugas : Untuk diisi oleh Ketua Perkhidmatan setiap kali

http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/2013/pp332013.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 1

pdf
GARIS PANDUAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH IFLA/UNESCO

3.6 Tugas Pustakawan Sekolah ... Pustakawan sekolah mesti jelas akan kepentingan kewangan yang mencukupi untuk perpustakaan dan perlu memaklumkannya kepada pengurusan ...

http://www.ifla.org/files/assets/school-libraries-resource-centers/publications/school-library-guidelines/school-library-guidelines-my.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 8

pdf
Definisi, Tugas dan Fungsi Perpustakaan - IPB...

tugas Perpustakaan juga untuk terus memperhatikan kemajuan jaman dan kemajuan ... Para pustakawan dan pengelola perpustakaan seyogyanya menyediakan fasilitas dan

http://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/27652/Rita%20Komalasari_Definisi....,.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 4

pdf
Senarai Tugas Pembantu Perpustakaan - MENU

SENARAI TUGAS – PmP(PF-FS) PEMBANTU PERPUSTAKAAN . PERPUSTAKAAN FAKULTI, FAKULTI SAINS ... Perkhidmatan Maklumat atau Ketua Pustakawan dari masa ke semasa. ...

http://portal.psz.utm.my/div/bpm/images/stories/pdf_files/job_spec/faculty_library/fs.pdf

Date added: August 19, 2016 - Views: 1

pdf
Psikologi untuk pustakawan - Perpustakaan Pusat...

Tugas seorang pustakawan menjalankan roda perpustakaan berjalan dengan berbagai image, perpustakaan adalah jantungnya perguruan tinggi, perpustakaan

http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/357/jbptunikompp-gdl-ubudiyahse-17818-1-psikolog-n.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 2

pdf
PEMBAGIAN TUGAS DAN URAIAN TUGAS -...

B. Tugas Umum Guru dan Pegawai sebagai Mitra Kerja 1. ... pustakawan dan laboran Membina dan memeriksa penyusunan satuan pembelajaran, daya serap

https://yatpi1ma.files.wordpress.com/2009/11/pembagian-tugas-dan-uraian-tugas.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 156

pdf
kompetensi dan Peran Pustakawan - Download Makalah

Dalam melakukan tugas kesehariannya, pustakawan dituntut bekerja secara profesional, jujur, berdedikasi tinggi, kreatif dan inovatif. Sebagai tolok ukur

https://makalahnyafikri.files.wordpress.com/2012/08/kompetensi-dan-peran-pustakawan.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 4

pdf
PERAN PUSTAKAWAN DALAM PEMBENTUKAN CITRA...

PERAN PUSTAKAWAN DALAM PEMBENTUKAN CITRA PERPUSTAKAAN . OLEH: NPM. 09540016 . ... berkat dan karunia-Nya saya dapat menyelesaikan tugas makalah ini. Saya juga

http://pemasaran.wikispaces.com/file/view/Makalah+Manajemen+Pemasaran.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 6

pdf
LAMPIRAN E SKIM PERKHIDMATAN PUSTAKAWAN...

lampiran e skim perkhidmatan pustakawan klasifikasi : perkhidmatan sosial kumpulan perkhidmatan : pengurusan dan profesional tarikh kuat kuasa : 1 november 2002

http://registry.usm.my/pendaftar/upload/skim/Skim%20S%20-%20Pustakawan.pdf

Date added: August 29, 2016 - Views: 1

pdf
KESIAPAN SERTIFIKASI PUSTAKAWAN, oleh: Titiek...

KESIAPAN SERTIFIKASI PUSTAKAWAN, oleh: Titiek Kismiyati ([email protected]) ... Menyediakan dokumen yang membantu pengembangan uraian tugas (job description) dan

https://ipijogja.files.wordpress.com/2011/09/plugin-95-kesiapan-sertifikasi-pustakawan-oleh-titiek-kismiyati-titikisyahoocom.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 1

pdf
TEKNOLOGI & PUSTAKAWAN - researchgate.net

TEKNOLOGI & PUSTAKAWAN Muhammad Akmal Ahmat ... sehingga kini telah mengambil alih banyak tugas Pustakawan dalam menyediakan . TINTA 24/2014 3

https://www.researchgate.net/profile/Akmal_Ahmat/publication/273301159_Technology_Librarians/links/556d516d08aeccd7773befa8.pdf?inViewer=0&pdfJsDownload=0&origin=publication_detail

Date added: August 20, 2016 - Views: 1

pdf
BAB II KAJIAN TEORETIS 2.1 Pengertian Pustakawan

Dalam hal ini pustakawan melaksanakan tugas pustakawannya berdasarkan pengetahuan ilmu perpustakaan dan informasi yang dimilikinya hal ini sesuai dengan yang

http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/27114/3/Chapter%20II.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 9

pdf
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA REPUBLIK...

Tugas pokok Pustakawan tingkat ahli meliputi pengorganisasian dan pendayagunaan koleksi bahan pustaka/sumber informasi, pemasyarakatan perpustakaan,

http://perpustakaan.uns.ac.id/download/Jabatan%20fungsional%20pustakawan%20dan%20angka%20kreditnya.pdf

Date added: August 20, 2016 - Views: 1

pdf
SKIM PEGAWAI BELIA DAN SUKAN SKIM PUSTAKAWAN

S 41 SKIM PEGAWAI BELIA DAN SUKAN SKIM PUSTAKAWAN . Author: 00593 Created Date: 6/21/2016 12:18:40 PM

http://e-perjawatan.utem.edu.my/images/perjawatan/lantikan/S41.pdf

Date added: September 30, 2016 - Views: 1

pdf
Laporan Tahunan 2008 Perpustakaan UKM

Pada.tahun.2008.Perpustakaan.UKM.diketuai.oleh.seorang.Ketua.Pustakawan.dengan.dibantu.oleh. dua ... jawatan.seperti.berikut.untuk.melaksanakan.tugas.dan.aktiviti ...

http://www.ukm.my/ptsl/wp-content/uploads/2013/11/PTSL08.pdf

Date added: August 19, 2016 - Views: 1

pdf
13-Upaya Pengembangan Kinerja Pustakawan

C. Peluang dan Tantangan Pustakawan dalam Melaksanakan Tugas Makin majunya ilmup pengetahuan dan teknologi informasi, tentu setiap

http://library.um.ac.id/images/stories/pustakawan/kargto/Upaya%20Pengembangan%20Kinerja%20Pustakawan.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 1

pdf
TUGAS - pemasaran.wikispaces.com

tugas manajemen pemasaran jasa perpustakaan “peran pustakawan dalam pembentukan citra perpustakaan” oleh : mei zaqi hildayana 07540021 prodi ilmu perpustakaan dan ...

http://pemasaran.wikispaces.com/file/view/TUGAS+MANAJEMEN+PEMASARAN.pdf/136579303/TUGAS%20MANAJEMEN%20PEMASARAN.pdf

Date added: August 19, 2016 - Views: 3

pdf
SUKATAN PEPERIKSAAN TAHAP KECEKAPAN 1 (TK 1) BAGI...

pejabat dan pengurusan kewangan dalam melaksanakan tugas jawatannya. 2. Tujuan Peperiksaan Untuk menguji kebolehan dan kecekapan pegawai sebagai salah satu syarat

http://www.ukm.my/ptk/pdfdokumen/S/Pen.%20Peg.%20Perpus/S27_TK1.pdf

Date added: August 19, 2016 - Views: 1

pdf
Senarai Tugas Staf Unit Pengindeksan, Pejabat...

Senarai Tugas Staf Bahagian Pengindeksan, Pejabat Perpustakaan, Universiti Teknikal Malaysia Melaka –01 November 2012 Kemaskini terakhir : 01/11/2012

http://library.utem.edu.my/cataloging/senarai_tugas_bahagian_pengindeksan_01072012.pdf

Date added: August 20, 2016 - Views: 1

pdf
registry.usm.my

Created Date: 1/27/2014 10:08:59 AM

http://registry.usm.my/pendaftar/upload/pekeliling/Hebahan_72014_Iklan_Kekosongan_Pustakawan_UMT.pdf

Date added: September 30, 2016 - Views: 1

pdf
KE ARAH MEMPERKASAKAN PUSTAKAWAN DAN...

KE ARAH MEMPERKASAKAN PUSTAKAWAN DAN ... (2004 565:-609) dan Jawahiri (1992: 114115)- pustakawan Islam menjalankan empat tugas iaitu sebagai pengawal ...

http://irep.iium.edu.my/2031/1/Ke_Arah_Memperkasakan_Pustakawan_dan_Kepustakawanan_Islam_di_Malaysia.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 1

pdf
Peran Pustakawan dalam Manajemen Pengetahuan

Harkrisyati Kamil: Peran Pustakawan dalam Manajemen Pengetahuan ... pustakawan tetap sibuk menjalankan tugas rutinnya secara terkotak-kotak dan

http://eprints.rclis.org/9354/1/Yati-Pustaha-jun2005-03.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 2

pdf
SERTIFIKASI PUSTAKAWAN DI NEGARA BAGIAN AMERIKA...

1 SERTIFIKASI PUSTAKAWAN DI NEGARA BAGIAN AMERIKA SERIKAT Keberadaan suatu profesi tentunya harus mendapatkan pengakuan dari

https://pustakailmuperpustakaan.files.wordpress.com/2013/10/sertifikasi-pustakawan-as.pdf

Date added: August 19, 2016 - Views: 1

pdf
LSP PUSTAKAWAN - pspi.upi.edu

pustakawan, diperlukan untuk melakukan tugas-tugas perpustakaan Kompetensi Inti Kompetensi fungsional yang harus dimiliki oleh setiap pustakawan dalam

http://pspi.upi.edu/wp-content/uploads/01-Endang-Ernawati.pdf

Date added: August 20, 2016 - Views: 1

pdf
penyusunan dupak 2014.ppt - Forum Pustakawan...

oleh pustakawan dan telah diperhitungkan angka kreditnya dalam ... tugas Surat tugas Surat pernyataan 2013 tugas tugas limpah pernyataan Melaksana kan keg. Bukti

https://fpdp.files.wordpress.com/2014/06/penyusunan-dupak_2014.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 13

pdf
AKTIVITAS PUSTAKAWAN PERPUSTAKAAN PERGURUAN TINGGI

Pustakawan Perpustakaan UM Oct-09 Page: 1 AKTIVITAS PUSTAKAWAN PERPUSTAKAAN PERGURUAN TINGGI Oleh: Gatot Subrata, S.Kom ... Melakukan tugas sebagai ketua kelompok ...

http://library.um.ac.id/images/stories/pustakawan/kargto/Aktivitas%20Pustakawan%20Perpustakaan%20PT.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 1

pdf
PUSTAKAWAN DAN PERPUSTAKAAN DALAM MENGHADAPI...

PUSTAKAWAN DAN PERPUSTAKAAN DALAM MENGHADAPI TANTANGAN DI ERA GLOBAL, ... Pemerintah saja yang sudah menerima tugas Pustakawan dalam Jabatan Fungsional belum

https://ipijogja.files.wordpress.com/2011/09/pustakawan-dan-perpustakaan.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 1

pdf
STANDAR KERJA KOMPETENSI NASIONAL INDONESIA...

STANDAR KERJA KOMPETENSI NASIONAL INDONESIA (SKKNI) DAN SERTIFIKASI PUSTAKAWAN* Labibah Zain *Materi atau Slides diambil dari presentasi Bapak Slamet R Gadas (BNSP),

https://tartojogja.files.wordpress.com/2012/03/247_labibah-2012-standard20kerja20kompetensi20nasional20indonesia20skkni20dan20sertifikasi20pustakawan.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 4

pdf
MANAJEMEN PERPUSTAKAAN SEKOLAH -...

1 Pustakawan Fakultas Ekonomi, Universit as Gadjah M da, [email protected] 1. ... tugas dari pengelola perpustakaan untuk merancang dan mengawal penggunaan

http://www.arifs.staff.ugm.ac.id/mypaper/manpersek.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 41

pdf
Pedoman Perpustakaan Sekolah IFLA/UNESCO

3.6 Tugas Pustakawan Sekolah…………………………………………… ... pustakawan sekolah dan guru perlu mengajarkan kepada murid untuk dapat mengenali jenis

http://www.ifla.org/files/assets/school-libraries-resource-centers/publications/school-library-guidelines/school-library-guidelines-id.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 21

pdf
TUGAS PUSTAKAWAN RUJUKAN: SUATU PENDEKATAN UNTUK...

TUGAS PUSTAKAWAN RUJUKAN: SUATU PENDEKATAN UNTUK PERPUSTAKAAN KHUSUS Oleh Muhamad Nor Azam B. Hj. Lajin * Abstract Today's reference librarian are information ...

http://myrepositori.pnm.gov.my/bitstream/123456789/1749/1/Sekitar_2000_30_1.pdf

Date added: August 20, 2016 - Views: 4

pdf
Klik SINI untuk versi PDF. - kedahlib.gov.my

pustakawan s41 perkhidmatan sosial pengurusan dan profesional tetap 1 rm 1,909.00 rm 8,644.00 rm 225.00 2 penolong pegawai tadbir n27 pentadbiran dan sokongan

http://www.kedahlib.gov.my/documents/iklan2015.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 9

pdf
Tajuk PERUBAHAN PERANAN PUSTAKAWAN PENGKATALOGAN...

tugas pustakawan pengkatalogan di perpustakaan di Malaysia. 2 PENGENALAN Encyclopaedia of Information and Library Science (1993) mentakrifkan pustakawan sebagai orang ...

https://www.researchgate.net/profile/Edzan_NN/publication/279952591_Perubahan_peranan_pustakawan_pengkatalogan/links/559f7eea08ae30ce833ca42d.pdf?inViewer=true&disableCoverPage=true&origin=publication_detail

Date added: August 20, 2016 - Views: 1

pdf
LAYANAN REFERENSI DI ERA INFORMASI: MENJALANKAN...

Pustakawan referensi harus dapat mengidentifikasi sumber-sumber informasi yang ... tugas-tugas dan penelitian. - Pembelajaran yang terintegrasi dalam mata kuliah ...

http://www3.petra.ac.id/library/articles/pustakawan_referensi.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 5

pdf
SKKNI_Bidang_PErpustakaan.pdf - pustakawan...

menyebutkan bahwa Pustakawan adalah seseorang yang memiliki ... setiap pustakawan dalam menjalankan tugas-tugas perpustakaan.

http://pustakawan.pnri.go.id/uploads/document/SKKNI_Bidang_PErpustakaan.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 7

pdf
JAWATAN PUSTAKAWAN GRED S41 KEKOSONGAN -...

JAWATAN PUSTAKAWAN GRED S41 KEKOSONGAN : 1 JADUAL GAJI : P1T1 RM 1688.89 – P1T27 RM 4638.89 P2T1 RM ... DESKRIPSI TUGAS : Bertanggungjawab merancang, ...

http://www.uthm.edu.my/v2/images/info/PerjawatanMac2010/pustakawan%20s41.pdf

Date added: August 29, 2016 - Views: 1

pdf
PENGHURAIAN KERJA PERKHIDMATAN PUSTAKAWAN 1 SKIM...

PUSTAKAWAN 1. SKIM PERKHIDMATAN Pustakawan Gred S41, S44, S48, S52, ... RINGKASAN TUGAS Bertanggungjawab melaksanakan secara profesional program pembangunan

https://www.interactive.jpa.gov.my/ezskim/huraiankerja/HuraianKerja/S/3PS06.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 1

pdf
VI. PUSTAKAWAN A. DASAR HUKUM - ropeg.kkp.go.id

Pustakawan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan

http://www.ropeg.kkp.go.id/upload_file/gambar/File/jabfung/pedoman_adm_jabfung/06_pustakawan.pdf

Date added: August 19, 2016 - Views: 2

pdf
PENGEMBANGAN PROFESI DALAM JABATAN FUNGSIONAL ...

PENGEMBANGAN PROFESI DALAM JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN Oleh ... dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk ...

http://pusbangkol.pnri.go.id/files/PENGEMBANGAN%20PROFESI%20DALAM%20JABATAN%20FUNGSIONAL%20PUSTAKAWAN.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 3

pdf
Profesi Menggiurkan Seorang Pustakawan - Mitra...

Tugas pustakawan, menurut Agus, tidak hanya menunggu pengunjung yang memlnta )ayanan Informasi. Alumnus Juru~an Ilmu Perpustakaan Universitas In~onesla Ini menyatakan

http://prisekip.blog.ugm.ac.id/files/2009/08/kliping.pdf

Date added: September 30, 2016 - Views: 1

pdf
Kebutuhan Pustakawan Profesional di Propinsi...

tugas keprofesian (S2), pustakawan yang melaksanakan tugas penunjang keprofesian (S1), dan pustakawan yang membantu keprofesian (S0) adalah 1 : 3 : 15, sehingga

http://eprints.rclis.org/9350/1/zaslina-Pustaha-jun2005-06.pdf

Date added: September 2, 2016 - Views: 1

pdf
Jabatan Fungsional Pustakawan di Institut...

pustakawan dalam menghadapi tantangan tugas di masa depan. Disamping revisi peraturan yang lebih menggembirakan lagi adalah adanya perubahan besarnya tunjangan.

http://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/27669/Yuyu%20Yulia_Jabatan%20Fungsional%20Pustakawan%20%284%20hal%29.pdf?sequence=1

Date added: August 18, 2016 - Views: 1

pdf
Pustakawan Profesi Idaman - pspi.upi.edu

Pustakawan Profesi Idaman : Its Trajectory Oleh: Luki Wijayanti ... Tugas Pimpinan •Ketika staf Perpustakaan dituntut memberikan layanan sesuai dengan kebutuhan

http://pspi.upi.edu/wp-content/uploads/06-Luki-Wijayanti-Pustakawan-Profesi-Idaman.pdf

Date added: September 22, 2016 - Views: 1

pdf
KLASIFIKASI PERKHIDMATAN SOSIAL (S) -...

Pustakawan Gred S41, S44, S48, S52, S54 (a) (i) Ijazah Sarjana Muda Kepujian Sains Pengajian Maklumat yang diiktiraf oleh kerajaan daripada UiTM (Pengurusan ...

http://docs.jpa.gov.my/docs/spp/2012/Lampiran_B/KLASIFIKASI_PERKHIDMATAN/KLASIFIKASI_PERKHIDMATAN_S.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 2

pdf
KAJIAN TENTANG PELUANG DAN TANTANGAN PROGRAM...

pustakawan Indonesia, karena pada tahun tersebut Undang-Undang Nomor 43 Tahun ... kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan

http://www.khayatun.staff.ipb.ac.id/files/2012/03/Laporan_Kajian_Program_Sertifikasi_Pustakawan_2011.pdf

Date added: August 21, 2016 - Views: 1

pdf
PERANAN PUSTAKAWAN DALAM MEWUJUDKAN KINERJA...

ABSTRAK Peranan Pustakawan Dalam Mewujudkan Kinerja Perpustakaan di Perpustakaan PPPTK Seni dan Budaya Yogyakarta Oleh : Sri Endang Yektiningsih

http://digilib.uin-suka.ac.id/2419/2/BAB%20I,%20V.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 1

pdf
PUSTAKAWAN, TUNJUKKAN GREGETMU! - ejournal.upi.edu

PUSTAKAWAN, TUNJUKKAN GREGETMU! Oleh: Euis Rosinar . Abstrak . ... Ketentuan mengenai tugas dan tanggung jawab telah jelas dipaparkan. Organisai profesi

http://ejournal.upi.edu/index.php/edulib/article/download/1146/794

Date added: August 26, 2016 - Views: 1