Sprawozdanie Z Nadzoru Pedagogicznego pdfs

Searching:
Download
Sprawozdanie Z Nadzoru Pedagogicznego - Fast Download

Download Sprawozdanie Z Nadzoru Pedagogicznego from our fatest mirror

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU NADZORU ...

7770 dl's @ 3968 KB/s

pdf
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU NADZORU ...

1 sprawozdanie z realizacji planu nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoŁy podstawowej nr 4 w siedlcach w roku szkolnym 2012/2013 Źródła informacji:

http://sp4siedlce.info/PDF/spr-nad201213.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 1

pdf
Sprawozdanie dyrektora przedszkola z realizacji ...

Wnioski z nadzoru pedagogicznego z roku 2012/2013 ... Sprawozdanie , wyniki i wnioski przedstawiono na Radzie Pedagogicznej dnia 29 sierpnia 2013 roku

http://img.blizej.info/przedszkole5.sokolka/Sprawozdanie-wyniki-wnioski-ze-sprawowanego-nadzoru-pedagogicznego.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 2

pdf
SPRAWOZDANIE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO...

SPRAWOZDANIE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ DYREKTORA Publicznego Gimnazjum w Sosnówce im.J.I. Kraszewskiego w roku szkolnym 2010/2011

http://gim.sosnowka.bipszkola.pl/files/sites/46479/wiadomosci/139370/files/sprawozdanie_z_nadzoru_pedagogicznego_w_roku_szkolnym_2010.pdf

Date added: August 21, 2016 - Views: 1

pdf
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego...

1 Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Dolno śląskiego Kuratora O światy w roku szkolnym 2012/2013 (w okresie od 1 wrze śnia 2012 r.

https://www.kuratorium.wroclaw.pl/okno/51228.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 1

pdf
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego...

1 Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r.

http://www.kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl/download/zal_00005575_01_01.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 1

pdf
SPRAWOZDANIE DYREKTORA SZKOŁY Z REALIZACJI NADZORU...

1 SPRAWOZDANIE DYREKTORA SZKOŁY Z REALIZACJI NADZORU PEDAGOGICZNEGO w roku szkolnym 2013/2014 przedstawione na posiedzeniu Rady Pedagogicznej

http://www.spchorzew.edu.pl/documents/nadzor/2013_2014/sprawozdanie_nadzoru_pedagog_2013_2014.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 1

pdf
Sprawozdanie z przeprowadzonego przez dyrektora...

Sprawozdanie z przeprowadzonego przez dyrektora szkoły w roku szkolnym 2010/2011 nadzoru pedagogicznego, przedstawione

http://www.sp2lobez.pl/Aktualn/Ofic_dok/Sprawoz_dyr.pdf

Date added: September 28, 2016 - Views: 1

pdf
RAPORT Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO ... -...

raport z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dolnoŚlĄskiego kuratora oŚwiaty w roku szkolnym 2011/2012 wrocław, 31 pa ździernika 2012r.

https://www.kuratorium.wroclaw.pl/okno/4826.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 1

pdf
Plan Nadzoru Pedagogicznego Dyrektora Zasadniczej...

Sprawozdanie z Planu Nadzoru Pedagogicznego Dyrektora Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 5 Specjalnej za rok szkolny 2011/2012 plan lekcji bibliotecznych,

http://zsz5.bydgoszcz.pl/fileadmin/pliki/I-SPRAWOZDANIE_Z_PLANU_NADZORU_DYREKTORA_ZASADNICZEJ_SZKO%C5%81Y_ZAWODOWEJ_NR_5_SPECJALNEJ-_NOWY-_CA%C5%81Y_ROK_01.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 2

pdf
SPRAWOZDANIE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA -...

SPRAWOZDANIE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 4 IM. TOMASZA KLENCZARA W KATOWICACH Nadzór pedagogiczny w Szkole prowadzony był zgodnie z ...

http://www.klenczar.pl/app/download/12406616/SPRAWOZDANIE+z+nadzoru+pedagogicznego+dyrektora+sierpie%C5%84+2014.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 3

pdf
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego...

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 września 2015r. do 31 sierpnia 2016r. 1 Spis treści 1.

http://www.kuratorium.waw.pl/download/1/10994/SprawozdanieznadzoruMKO2015-2016.pdf

Date added: September 28, 2016 - Views: 1

pdf
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego dyrektora...

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im.Emilii Gierczak w Kołobrzegu Podstawa prawna: USTAWA z dnia 7 września ...

http://www.ekonom.kolobrzeg.pl/images/dokumenty/2013_2014/s_z_np.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 3

pdf
SPRAWOZDANIE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU...

sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora szkoŁy podstawowej w zarszynie w roku szkolnym 2012/2013 za okres i półrocza

http://spzarszyn.pl/uploads/download/Sprawozdanie_nadzor.pdf

Date added: August 19, 2016 - Views: 3

pdf
Informacje o realizacji planu nadzoru ...

-Wnioski wynikające z prowadzonego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2012/2013; wdrożenie zmian. ... sprawozdanie z wyników klasyfikacji.

http://www.sp225.waw.pl/files/sprawozdanie_13_14_z_realizacji_planu_nadzoru.pdf

Date added: September 11, 2016 - Views: 1

pdf
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za I sem....

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego- I sem. 2012/2013 Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5 Specjalna, Bydgoszcz, Grunwaldzka 41 Strona 2 Wnioski i zalecenia na II sem.

http://zsz5.bydgoszcz.pl/fileadmin/pliki/sprawozdanie_z_nadzoru_pedagogicznego_za_I_sem._2012-2013.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 2

pdf
SZKOLNY PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO -...

Uwzględniono wnioski z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2011 /2012 Harmonogram szkoleniowych i stałych Rad Pedagogicznych Lp. Tematyka Odpowiedzialny Termin 1.

http://www.kasprzak.edu.pl/dokumenty_szkolne/Plan%20nadzoru%20pedagogicznego%202012-%202013.pdf

Date added: August 21, 2016 - Views: 4

pdf
Plan nadzoru pedagogicznego - szkola-stronie.pl

Sprawozdanie z nadzoru i raport z ewaluacji 2011/12 4. ... Plan nadzoru pedagogicznego Dolnośląskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2012/2013

http://www.szkola-stronie.pl/pliki/Plan-nadzoru-2012-2013.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 1

pdf
WYNIKI I WNIOSKI Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO

WYNIKI I WNIOSKI Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO ... Z analizy dokumentacji wynika, że realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego przebiegała

http://pm86.pl/wp-content/uploads/2014/05/Wnioski-z-nadzoru-2013-2014.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 8

pdf
PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY...

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego. 3. Sprawozdanie z nadzoru i raport z ewaluacji 2013/14

http://www.sp4siedlce.info/documents/pnds1415.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 3

pdf
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego...

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Łódzkiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2012/2013 (w okresie od 1 września 2012 r. do 31 maja 2013 r.) 2

http://www.kuratorium.lodz.pl/data/other/sprawozdanie_z_nadzoru_pedagogicznego._2.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 3

pdf
SPRAWOZDANIE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO ... -...

SPRAWOZDANIE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ WE WROCANCE- ZA ROK SZKOLNY 2015/16 Wyniki ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego:

https://www.e-bip.org.pl/upload/462.57334.pdf

Date added: August 24, 2016 - Views: 1

pdf
SPRAWOZDANIE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO ... -...

sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego dyrektora przedszkola w roku szkolnym 2014/2015 informacja o realizacji wnioskÓw z nadzoru pedagogicznego okreŚlonych w ...

http://www.dobreprzedszkole.pl/downloads.php?cat_id=1&file_id=16

Date added: August 18, 2016 - Views: 1

pdf
Sprawozdanie - kuratorium.gda.pl

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r. 2 Spis treści 1.

http://www.kuratorium.gda.pl/pliki/Sprawozdanie%20z%20nadzoru%20pedagogicznego%20%20sprawowanego%20w%202013-2014.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 2

pdf
Sprawozdanie Dyrektora Gimnazjum im. Ks. Tadeusza...

1 Sprawozdanie Dyrektora Gimnazjum im. Ks. Tadeusza Jarmundowicza w Szczekocinach ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2012/2013

http://www.gimszczekociny.pl/raporty/Sprawozdanie%20dyrektora.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 4

pdf
Sprawozdanie dyrektora szkoły ze sprawowanego ...

Sprawozdanie dyrektora szkoły ze sprawowanego nadzoru w Zespole Szkół nr 7 ... - Wnioski wynikające z prowadzonego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2012/2013.

http://www.sp48.zsnr7.net/dokumenty/sprawozdanie.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 2

pdf
SPRAWOZDANIE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO EWALUACJA-...

SPRAWOZDANIE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO EWALUACJA- PRZEDSZKOLA wrzesień 2012-styczeń 2013. Ewaluacje Wielkopolska W województwie wielkopolskim w roku szkolnym

http://ko.poznan.pl/pub/ftp/Nadzor/wspomaganie/Przedszkola%20-%20ca%C5%82o%C5%9B%C4%87.pdf

Date added: August 26, 2016 - Views: 1

pdf
Sprawozdanie dyrektora ze sprawowanego nadzoru ...

Sprawozdanie dyrektora Szkoły Podstawowej im prof. Wilhelminy Iwanowskiej w Pigży ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2012/2013

http://sppigza.edupage.org/files/sprawozdanie_z_nadzoru_dyrektor_szkoly.pdf

Date added: August 26, 2016 - Views: 1

pdf
Wnioski dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II...

wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Dębem za rok szkolny 2010/2011. 1.

http://zsd.zobaczsam.drl.pl/wp-content/uploads/2011/09/sprawozdanie-z-nadzoru-11.pdf

Date added: August 26, 2016 - Views: 1

pdf
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego...

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2012/2013 (w okresie od 1 września 2012 r. do 31 ...

http://www.kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl/download/zal_00004144_01_01.pdf

Date added: August 19, 2016 - Views: 1

pdf
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego...

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2012/2013 (w okresie od 1 września 2012 r. do 31 maja 2013 r.) 2

http://www.kuratorium.gda.pl/pliki/Sprawozdanie%20z%20nadzoru%20pedagogicznego%20sprawowanego%20w%20roku%20szkolnym%202012-2013.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 1

pdf
PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY...

Wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty za rok szkolny 2010/2011. 3. Wnioski z analizy osiągnięć edukacyjnych uczniów.

http://dolistowo.jaswily.pl/dolistowo/dokumenty/PLAN%20%20NADZORU.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 2

pdf
I WYKONANIE KONTROLI W RAMACH NADZORU ...

Sprawozdanie z nadzoru dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego pod nazwą Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych za rok szkolny 2013/14

http://www.centrum-autyzmu.pl/upload/files/prawo/sprawozdania/sprawozdanie%20z%20nadzoru%20pedagogicznego%20w%20roku_szkolnym%202013-14.pdf

Date added: August 26, 2016 - Views: 1

pdf
Plan nadzoru pedagogicznego - szkola-stronie.pl

Sprawozdanie z nadzoru i raport z ewaluacji 2010/11 4. ... Plan nadzoru pedagogicznego Dolnośląskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2011/2012

http://www.szkola-stronie.pl/pliki/Plan%20nadzoru%202011%202012.pdf

Date added: August 21, 2016 - Views: 1

pdf
PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO - soswwarlubie.pl

nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r. nr 168, poz.1324z późn. zm.) II. ... sprawozdanie nauczycieli, zespołów, sprawozdania 09.2014 03.2015 09.2014

http://www.soswwarlubie.pl/data/pdf/Plan_Nadzoru_2014.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 1

pdf
PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU...

Wnioski z nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły z poprzednich lat (Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego Dyrektora Szkoły z poprzedniego roku).

https://www.e-bip.org.pl/upload/622.24297.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 1

pdf
SPRAWOZDANIE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA...

SPRAWOZDANIE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BUSZKOWICACH ZA ROK SZKOLNY 2013/14 Zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2013 ...

http://spbuszkowice.edupage.org/files/SPRAWOZDANIE__Z_NADZORU_PEDAGOGICZNEGO_DYREKTORA_SZKOLY_PODSTAWOWEJ_W_BUSZKOWICACH.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 2

pdf
WNIOSKI Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO - sp15.zgora.pl

WNIOSKI Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO: 1. Podejmować działania zmierzające do poprawy efektywności nauczania

http://www.sp15.zgora.pl/main/strony/wnioskiznadzoru.pdf

Date added: August 26, 2016 - Views: 1

pdf
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego...

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r.

http://www.ko.olsztyn.pl/new/files/Sprawozdanie_z_nadzoru_2013-2014.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 3

pdf
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego...

1 Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora O światy w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r.

http://www.kuratorium1.home.pl/kuratorium2/nadzor_pedagog/informacja_ogolna/raport.pdf

Date added: August 19, 2016 - Views: 1

pdf
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego...

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r. Kraków, 12 czerwca 2014r. 2

http://www.biuletyn.kuratorium.krakow.pl/pliki/2014/d2014082601.pdf

Date added: August 19, 2016 - Views: 1

pdf
Sprawozdanie sprawowanego przez Podlaskiego...

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Białystok, wrzesie ń 2010 roku

http://www.kuratorium.bialystok.pl/kuratorium2/nadzor_pedagog/informacja_ogolna/Sprawozdanie_nadzor_PKO.pdf

Date added: September 28, 2016 - Views: 1

pdf
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego...

1 Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2012/2013 (w okresie od 1 września 2012 r. do 31 maja ...

https://bip.malopolska.pl/kokrakow/Download/get/id,477019.html

Date added: September 2, 2016 - Views: 1

pdf
PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY...

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Podstawa prawna: 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. ( Dz. U. z 1991r., Nr 95, poz.425 ze

http://www.ngim.wlaskowej.net/PDF/dok_2013_2014/PLAN%20NADZORU%20PEDAGOGICZNEGO_2013.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 1

pdf
PLAN NADZORU 2014-2015 - mieroszyno-sp.edu.pl

sprawozdanie z przeprowadzonego nadzoru ... • Wnioski ze kuratora oświaty i dyrektora szkoły z nadzoru pedagogicznego za rok 2013/2014,

http://www.mieroszyno-sp.edu.pl/doki/1415/Plan-nadzoru-2014-2015.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 3

pdf
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego...

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w roku szkolnym 2014/2015 ... planu nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły na rok szkolny 2014/2015,

http://ken.edupage.org/files/Sprawozdanie_z_nadzoru_pedagogicznego.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 4

pdf
PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ ......

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego z roku 2012/2013 oraz raporty z ewaluacji ... Plan nadzoru pedagogicznego Lubelskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2013/2014. 2

http://www.zamch.pl/images/dok/nadzor_ped.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 1

pdf
SPRAWOZDANIE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU...

SPRAWOZDANIE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ DYREKTORA SZKOŁY oraz sprawozdanie z działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej

http://spzarszyn.pl/uploads/download/Sprawozdanie_nadzoru.pdf

Date added: September 28, 2016 - Views: 1

pdf
Dokumentowanie nadzoru pedagogicznego przez...

PODSTAWY PRAWNE SPRAWOWANIA NADZORU PEDAGOGICZNEGO Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn.

http://dko.womczest.edu.pl/pliki/20111027/006.pdf

Date added: August 24, 2016 - Views: 1

pdf
Sprawozdanie ze sprawowanego nadzoru ...

Sprawozdanie ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2012/2013 Zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego realizowane były nast ępuj ące zadania:

http://ppp.bip.gliwice.eu/pub/html/ppp/Sprawozdanie_ze_sprawowanego_nadzoru_pedagogicznego.pdf

Date added: August 26, 2016 - Views: 1