Act Aditional Contract De Inchiriere Apartament pdfs

Searching:
Download
Act Aditional Contract De Inchiriere Apartament - Fast Download

Download Act Aditional Contract De Inchiriere Apartament from our fatest mirror

www.consultant-insolventa.ro

4236 dl's @ 2422 KB/s

pdf
www.consultant-insolventa.ro

Subject: Image Created Date: 10/9/2014 10:03:49 AM

http://www.consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2014/10/Contracte-de-inchiriere.pdf

Date added: August 26, 2016 - Views: 1

pdf
CONTRACT DE ÎNCHIRIERE - legestart.ro

... apartament ....., sector ... au convenit s ă încheie prezentul contract de ... Prezentul contract va putea fi modificat numai prin act adi ional semnat de ...

http://legestart.ro/wp-content/uploads/2013/03/Contract-de-inchiriere-imobil.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 32

pdf
Pliant Inchirierea - static.anaf.ro

Title: Pliant Inchirierea.cdr Created Date: 3/20/2006 10:49:25 AM

http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Contribuabili/materialeanaf/ghiduri/Inchirierea.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 4

pdf
Încheiat astazi - vysblog.ro

ACT ADITIONAL Nr.1 La Contractul de Comodat din data de … … … ….. Încheiat astazi ………….. Între : Subsemnatul ..... , avand domiciliul in Craiova ...

http://www.vysblog.ro/wp-content/uploads/2010/07/Model-Aditional-Contract-Comodat-Sediu-PFA.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 62

pdf
CONTRACT DE ÎNCHIRIERE NR. ………………….. I.PĂRŢILE...

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE NR. ………………….. I.PĂRŢILE CONTRACTANTE SCM/Uniunea/Asociaţia cu sediul în ...……………………, str. ...

http://www.ucecom.ro/romana/bjur/DocW/CONTRI.pdf

Date added: August 21, 2016 - Views: 2

pdf
CERERE Pentru prelungire contract de închiriere...

Pentru prelungire contract de închiriere spatiu ... a c ărei durat ă expir ă la data de ... CERERE PRELUNGIRE CONTR INCHIRIERE SPATIU COMPLEX COM ...

http://www.primariamoreni.ro/static/files/Formulare/Formulare_domeniu/CERERE_PRELUNGIRE_CONTR_INCHIRIERE_SPATIU_COMPLEX_COM.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 64

pdf
Contract de comodat - sediu social. - LegeStart

Prezentul contract de împrumut de folosinţă pe o perioadă de .....ani, cu posibilitatea de prelungire doar prin act adiţional. IV.2. Predarea ...

http://legestart.ro/wp-content/uploads/2013/03/Contract-de-comodat-sediu-social.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 10

pdf
CONTRACT DE COMODAT-TOT - primariabraesti.ro

CONTRACT DE COMODAT Incheiat astazi …………………… ... 7.1 Modificarea prezentului contract se face numai prin act additional incheiat intre

http://primariabraesti.ro/formular/Contract%20de%20comodat.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 7

pdf
ACT ADITIONAL CONTRACT DE COMODAT -...

ACT ADITIONAL LA CONTRACTUL DE COMODAT ... Prin prezentul act aditional partile convin indreptarea erorii ... ACT ADITIONAL CONTRACT DE COMODAT

http://www.asociatia-spital-copii-timisoara.ro/data_files/content/documente/act-aditional-contract-de-comodat.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 33

pdf
CONTRACT DE ÎMPRUMUT DE FOLOSINŢĂ – COMODAT

Prezentul contract de împrumut de folosinţă pe o perioadă de .....ani, cu posibilitatea de prelungire doar prin act adiţional. IV.2. Predarea ...

http://legestart.ro/wp-content/uploads/2013/03/comodat-autoturism2.pdf

Date added: August 20, 2016 - Views: 1

pdf
CONTRACT DE ÎNCHIRIERE CAP.I PARTILE CONTRACTULUI

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE ... pe toată durata contractului de inchiriere; c) ... ART. 21 Prelungirea contractului se poate face prin act aditional la indeplinirea

http://primarie6.ro/download/Hotarari_Consiliu/hotarari_2010/2010_03_25_HCL_061/anexe/CONTRACT%20DE%20INCHIRIERE%20ANL.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 1

pdf
REGULAMENT de inchiriere a terenului pentru...

... de contract de inchiriere pentru o perioada de 1 an, cu drept de prelungire a acestora prin act aditional 2. Aceste locuri de ... apartament pot inchiria un ...

http://www.primariadeva.ro/fisiere/hcl/Anexa_HCL_413_2008.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 1

pdf
CONTRACT DE ÎNCHIRIERE Nr. încheiat azi: 2014

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE Nr._____ încheiat azi:_____2014 PĂRŢILE ... (apartament) prin depunerea la containerele din exteriorul căminului, selectiv, conform

http://www.upt.ro/img/files/2014-2015/Contract_inchiriere_2014.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 1

pdf
ANEXA 1 la H.C.L. S. 6 nr. 159/31.10.2013 ACT...

Pentru titularii de contract care au împlinit ... Valoarea de înlocuire pt. Apartament ... aprobarea modelului de act aditional la contractele de ...

http://doc.pmb.ro/monitorul_oficial/2013/oct_2013/HCLS_6_159.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 1

pdf
2S.C. MINISAT TELECOM S.R.L. CONTRACT PENTRU...

CONTRACT PENTRU FURNIZAREA DE SERVICII MINISAT ... /…………….. Contract nou Act aditional 1. Partile: ... Contract de inchiriere echipamente, ...

https://www.radiominisat.ro/catv/5.Model%20contract%20cablu%20persoane%20fizice.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 1

pdf
Anexa nr.2 Primaria Municipiului SACELE Judetul...

apartament ....., ... Prezentul contract de inchiriere inceteaza in ... modificarea sau adaptarea prezentului contract, se poate face numai prin act ...

http://www.municipiulsacele.ro/documente/2014/02/Servicii/agricol/regulament_pasunat/Anexa-2_contract_cadru_pajisti_PJ_PF.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 1

pdf
ROMANIA JUDETUL COVASNA - primaria.intorsura.ro

titulari de contract au implinit varsta de 35 ... Contractele de închiriere se prelungesc prin act aditional pe o perioada de un an cu ... Apartament Nr. cam ...

http://www.primaria.intorsura.ro/documente/proiecte-hotarari-consiliu/2012_proiect-de-hotarare%20privindrecalculareachiriilor-pentru-locuinte-din-blocul-6-H.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 1

pdf
ANEXA NR. 2 Consiliul Local Sector 6 la H.C.L.S. 6...

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE pentru ... Fişei de calcul prevăzută în Anexa la prezentul Contract de inchiriere. ... corp………., etaj……..apartament ...

http://www.primarie6.ro/wp-content/uploads/2012/07/Anexa-2-proiect-de-hotarare-privind-aprobarea-modelului-de-act-aditional.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 1

pdf
Ghid ANAF impozit venituri din chirii 2014 -...

Documente necesare pentru inregistrarea contractului de inchiriere: contractul de închiriere (un exemplar în original se va păstra de către organul fiscal);

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/ghid_chirii_final.pdf

Date added: August 27, 2016 - Views: 1

pdf
www.zalausj.ro

Created Date: 11/23/2011 1:23:32 PM

http://www.zalausj.ro/ro/informatii/acte_aditionale_salubrizare.pdf

Date added: September 5, 2016 - Views: 1

pdf
PROIECT AVIZEAZĂ Secretarul Sectorului 6, HOTĂRÂRE

aprobarea modelului de act adiţional la contractele de ... Pentru titularii de contract care au împlinit vârsta de ... Valoarea de înlocuire pt. Apartament ...

http://www.primarie6.ro/UserFiles/File/Proiect%20de%20hotarare%20act%20aditional%20DAFL.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 1

pdf
Act constitutiv al societăţii cu răspundere...

... etaj ....., apartament ....., sector/judeţ ... contract de închiriere, contract de asociere, act de vânzare ...

http://www.stiintejuridice.ro/pdf/acte/Act%20constitutiv%20al%20societatii%20cu%20raspundere%20limitata%20avand%20mai%20multi%20asociati.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 1

pdf
NOUL COD CIVIL - e-juridic.manager.ro

Contract de inchiriere 5. Contract de ... Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional ... scara ....., etaj ....., apartament ...

http://e-juridic.manager.ro/pdf/Cele-mai-solicitate-12-modele-de-contracte-conform-noului-Cod-civil.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 1

pdf
Parcarile din fata blocurilor - primariadeva.ro

... pe baza unui contract de inchiriere pentru o perioada de ... prin act aditional. Locurile de parcare arondate ... contract vanzare - cumparare apartament ...

http://www.primariadeva.ro/pdf/unde-va-puteti-adresa-pentru-problemele-dvs/parcarile-din-fata-blocurilor

Date added: August 18, 2016 - Views: 1

pdf
primarie6.ro

ACT ADITIONAL din data de ... Pentru titularii de contract care au împlinit vârsta de 35 de ani chiria se recalculeazä în conformitate cu prevederile art. 8 ...

http://primarie6.ro/wp-content/uploads/2013/11/Anexa-nr-1-la-HCL-S-6-nr-.-159.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 4

pdf
anexa 1 - Primaria Sectorului 6 - Bucuresti

sä încheiem un act adi!ional prin care de 50% + I din ... modificat ¥i completat în baza actului aditional din data de ... Prezentul contract de vânzare ...

http://www.primarie6.ro/download/formulare_online_01/Fond%20Locativ/anexa%203-%20HCL%20154%20din%20data%20de%2027.10.2011.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 1

pdf
www.primariapitesti.ro

privind schimbarea titularului contractului de închiriere nr. 50377/03 ... apartament 9, judetul Arge ... Contractul de închiriere se modificä prin act aditional ...

http://www.primariapitesti.ro/portal/arges/pitesti/portal.nsf/All/696CD1522BED02CCC2257EF3002836D4/$FILE/HCL%20414%20privind%20schimbarea%20titularului%20contractului%20de%20inchiriere%20nr.%2050377-2014.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 1

pdf
Regulament-Cazare - upt.ro

Contract de inchiriere ... (apartament) prin depunerea la ... Pe parcursul anului universitar. prezentul contract poate fi modificat prin act aditional. Art. 15 ...

http://www.upt.ro/img/files/2015-2016/Contract_cazare_2015.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 1

pdf
MUNICIPIUL BUCUREŞTI PROIECT CONSILIUL LOCAL AL...

privind aprobarea modelului de act adiţional la contractele de închiriere ... Pentru titularii de contract care au împlinit vârsta de 35 de ani chiria se ...

http://www.primarie6.ro/wp-content/uploads/2012/07/proiect-act-aditional-DAFLS6-ZONA-C.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 1

pdf
MUNICIPIUL BUCUREŞTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6...

Pentru titularii de contract care au împlinit vârsta de 35 ... Valoarea de înlocuire pt. Apartament ... aprobarea modelului de act adiţional la contractele de ...

http://www.primarie6.ro/download/Hotarari_Consiliu/hotarari_2010/2010_11_16_HCL_194/194-2010%20Hotarare%20act%20aditional%20DAFL.pdf

Date added: September 20, 2016 - Views: 1

pdf
HCL 120 - Primăria TĂLMACIU / Oraşul Tălmaciu

... prin act aditional, a contractelor de inchiriere ce ... care apartament,sau ... identa a titularilor de contract ,va urmari implinirea varstei de 35 ani de ...

http://www.primaria-talmaciu.ro/hotarari/1737.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 1

pdf
0DEPARTAMENTUL JURIDIC CORP EXECUTORI BANCARI...

prin act aditional nr. 1/19.08.2008, act aditional nr. 2/08.10.2008, contract de ipoteca nr. 30 ... se noteaza interdictia de instrainare, grevare, inchiriere, ...

http://www.procreditbank.ro/resources/cache/licitatii/garsoniera-mun-brasov-str-spicului.pdf

Date added: September 20, 2016 - Views: 1

pdf
Convert JPG to PDF online - mrasociatie.ro

CONTRACT DE ADMINISTRARE ... termenului pärçile pot conveni prin act aditional prelungirea ... Primirea sumei de 42 lei/apartament, plätibilä în 30 zile de la ...

http://www.mrasociatie.ro/wp-content/uploads/documente/Contract-Firma_de_Administrare.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 1

pdf
71.175,75 LEI - ProCredit Bank

... si completat prin act aditional nr. 1/19.08.2008 si act aditional nr. 2/08.10.2008, contract de garantie ... de instrainare, grevare, inchiriere, ...

http://www.procreditbank.ro/resources/cache/licitatii/apartament-compus-din-1-una-camera-situat-in-in-brasov-str-spicului-nr-16.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 1

pdf
Anexa 1 DECLARAŢIE DE AVERE - upb.ro

... apartament; (2) casă de locuit; (3) cas ... + act aditional 11600 lei 3.2 So ... Contract de cercetare postdoctorală

http://www.upb.ro/files/pdf/relatii_publice/declaratii_avere/2013/Pavaloiu_Ionel_Bujorel/Pavaloiu_Ionel_Bujorel_declaratie_avere_2013.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 1

pdf
Certificate de urbanism emise in luna septembrie...

de Inchiriere Nr.17/2011 si Act Aditional cu SC TRANSILVANIA SA) ... SUPRAFATA DE 50 MP ... UN SINGUR APARTAMENT CU 3 ...

http://www.primariadeva.ro/fisiere/module_fisiere/3440/CU_sept_2012.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 1

pdf
Declaratia solicitantului - varoshaza.ro

Contract de Tnchiriere Nr ... etaj ..... apartament ... expirarea contractului de inchiriere astfel: b) Bunuri de preluare care la expirarea contractului pot ...

http://www.varoshaza.ro/wp-content/uploads/2013/09/Benedek_Arpad_Csaba_2012.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 1

pdf
Scris de A.A.S - R.S Dezvaluiri - Musamalizari

Basescu a ochit un splendid apartament de lux, ... contractul de inchiriere". ... un act aditional la contractul de vanzare-cumparare dintre el si AFI, ...

http://www.luju.ro/dezvaluiri/musamalizari/exclusiv-rezolutia-de-nup-data-lui-traian-basescu-cu-servilism-de-catre-procurorul-lucian-doxan-in-dosarul-casa-din-mihaileanu-document?pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 1

pdf
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, - primaria.intorsura.ro

de contract au implinit varsta de 35 ... Contractele de închiriere se prelungesc prin act aditional pe o perioada de un an cu ... Apartament Nr. cam ...

http://www.primaria.intorsura.ro/documente/hotarari-de-consiliu/2012_Hotararea-nr-47.pdf

Date added: September 20, 2016 - Views: 1

pdf
www.primariasector1.ro

CONTRACT DE PRESTARI SERVICII ... sa calculeze lunar intretinerea conform contractelor de inchiriere, ... Modificarea prezentului contract se face numai prin act ...

http://www.primariasector1.ro/download/transparenta-decizionala/dgaspc/contracte/CTR.%20CALINDA.pdf

Date added: September 20, 2016 - Views: 1

pdf
DECLARAłIE DE AVERE - portal.anfp.gov.ro

DECLARAłIE DE AVERE ... Contract-vanzare ... *Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanŃă; (4) spaŃii comerciale/de

http://portal.anfp.gov.ro/fisiere/DA/2012/Daniela%20Serban%20-%20DECLARATIE%20DE%20AVERE%20conform%20L%20176%202012.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 1

pdf
DECLARAłIE DE AVERE SERBAN DANIELA , având funcŃia...

DECLARAłIE DE AVERE ... 1 2008 38mp 100% Contract vanzare - ... *Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanŃă; (4) ...

http://portal.anfp.gov.ro/fisiere/DA/2011/Serban%20Daniela%20-%20DECLARATIE%20DE%20AVERE%20conform%20L%20176%20iunie%202011.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 1

pdf
www.banca-romaneasca.ro

... Contract de credit bancar nr. B0012466/05.06.2008, Act aditional ... Contract de ipoteca autentificat ... grevare de sarcini, dezmembrare, inchiriere, ...

https://www.banca-romaneasca.ro/&files/arad-apartament-4-cam-arad-str-vasile-lucaciu-07.03.2015.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 1

pdf
monetariastatului.ro

apartament; (2) casä de locuit; (3) *l) ... Contract de inchiriere ... Prezenta declaratie constituie act public räspund potrivit legii penale pentru inexactita ea sau

http://monetariastatului.ro/wp-content/uploads/2011/05/dinu2015.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 1

pdf
PTCS I - pcatimisoara.mpublic.ro

... apartament; (2) casa de locuit; (3) casä de vacanþ; (4) spatii comerciale/ ... Bunuri sub formä de metale pretioase, bijuterii, obiecte de artä ¥i de cult, ...

http://pcatimisoara.mpublic.ro/caras/declaratii_avere/2015/PTCS/tudora_ovidiu_iancu.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 1

pdf
Masuri protectie sociala perioada de iarna...

de referinta in baza unui act aditional la contractul de furnizare ... pe tip de apartament ... titularul contractului de inchiriere al acesteia ori alt membru ...

http://sivadmin.ro/legi/OUG_nr_70_20110831.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 1

pdf
monetariastatului.ro

apartament; (2) cumpärare cumpärare ... Contract de inchiriere ... Prezenta declaratie constituie act public räspund potrivit legii penale pentru inexactita ea sau

http://monetariastatului.ro/wp-content/uploads/2011/05/dinu-nicolae-2015.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 1

pdf
ROMANIA JUDETUL PRAHOV A CONSILIUL LOCAL AL...

ROMANIA JUDETUL PRAHOV A CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI HOTARAREA Nr. 487 privind prelungirea duratei contractului de inchiriere pentru

http://www.ploiesti.ro/Hotarari/2013/21_(29_noiembrie_2013)/487_29.11.2013_prelungire_surata_contract.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 1

pdf
www.piraeusbank.ro

... 6 compus/constand din apartament ... act aditional nr.l din data de 30.11.2009 la ... act aditional nr. 2 din data de 07.04.2010 la contract de credit nr ...

http://www.piraeusbank.ro/ImaginiAnunturi/Originals/46a67f0b-95a5-4861-8240-f543afb1d2c1.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 1