Iso 7064 Mod 97 docs

Searching:
Download
Iso 7064 Mod 97 - Fast Download

Download Iso 7064 Mod 97 from our fatest mirror

www.cbb.gov.bh

4962 dl's @ 2010 KB/s

doc
www.cbb.gov.bh

Apply the check character system MOD 97-10 as per the ISO/IEC 7064. The final remainder should be subtracted from 98. If the result is a one digit number ...

http://www.cbb.gov.bh/topicattachments/IBAN%20Standard%20%20Document%2016%2002%202011.doc

Date added: August 21, 2016 - Views: 1

doc
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

Mod 97-10 (ISO 7064) method is applied to control the validity of the check digits. In order for the check digits to be correct, the remainder (MOD 97-10) ...

https://www.tbb.org.tr/en/Content/Upload/Dokuman/13/2IBAN_COMMUNIQUE.doc

Date added: September 26, 2016 - Views: 1

doc
The Data Standard ZBSxml 2 - Združenje bank...

The Data Standard for electronic payment services. Purpose ... (ISO 7064, MOD 97-10) shall be carried out only when entering the account with an IBAN number.

http://www.zbs-giz.si/system/file.asp?FileId=2449

Date added: September 26, 2016 - Views: 1

doc
Navodilo za oblikovanje identifikacijske oznake...

Prvi dve mesti – oznaka države po ISO: SI. Naslednji dve mesti - kontrolka po ISO 7064 MOD 97-10 [0-9]{2,2} Naslednja tri mesta- fiksna oznaka ZZZ.

http://www.zbs-giz.si/system/file.asp?FileId=1926

Date added: September 26, 2016 - Views: 1

doc
ZBS – Podatkovni standard ZBSxml 2

Vrednosti polja mora aplikacija kontrolirati po pravilih IBAN – (ISO 7064, MOD 97-10). BankaNalogodajalca (224) vsebuje skupek podatkov o banki prejemnika, ...

http://www.zbs-giz.si/system/file.asp?FileId=1578

Date added: September 7, 2016 - Views: 1

doc
مشخصات ملي شناسة حساب بانكي ايران (شبا)

مطابق الگوريتم ISO 7064 (Mod 97-10) بر عدد ۹۷ تقسيم شده، باقيمانده آن به دست ... 170000000100324200001182727 mod 97 = 1.

http://www.bmi.ir/Fa/uploadedFiles/ArchiveFiles/2010_2_2/d197d828bc__e125654e35.doc

Date added: September 26, 2016 - Views: 1

doc
Poslovni model migracije DO v shemo SCT -...

Naredimo izračun kontrolne številke po modulu MOD 97-10 (ISO/IEC 7064). Primer generiranja in izračuna kontrolne številke za referenco RF je podan v Prilogi 4.

http://www.ujp.gov.si/docDir/SEPA/Referenca%20SI%20_%20RF%20.doc

Date added: September 26, 2016 - Views: 1

doc
NAVODILO ZA PREJMNIKE PLAČIL PRI MIGRACIJI...

ISO format ISO dolžina Dodaten opis polja Uporaba pri migraciji 2.0 Mandate <Mndt> ... Naslednji dve mesti – kontrolka po ISO 7064 MOD 97-10: [0-9]{2,2}

http://www.ujp.gov.si/DocDir/SEPA/Priloga%201%20Pogodbe%20o%20migraciji%20-%20Navodilo%20za%20PU%20pri%20migraciji%20soglasij%20pla%C4%8Dnikov%20za%20SDD.doc

Date added: September 3, 2016 - Views: 1

doc
OPOZORILO: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa...

POSTOPKU ZA ISO 7064, MOD 97 - 10. Podatku, za katerega se računa kontrolna številka, se dodata dve ničli, dobljeno število se . deli s 97.

http://www.ujp.gov.si/docDir/Predpisi/Datoteka%2021%20-%20Pravilnik%20o%20predlo%c5%beitvi%20in%20prevzemu%20podatkov%20s%20pla%c4%8dilnih%20navodil%20%20%20v%20ra%c4%8dunalni%c5%a1ki%20obliki.doc

Date added: September 26, 2016 - Views: 1

doc
UJP – Priročnik SDD za PU - sepa.si

Kontrola številk po standardu ISO 7064MOD 97-10. Za Slovenijo je dogovorjen naslednji način zapisa identifikacijske oznake prejemnika plačila:

http://www.sepa.si/SloPrenova/SepaProdukti_Storitve/DebetnaPlacila/PrirocnikSDD2.1_jan2013.doc

Date added: September 3, 2016 - Views: 1

doc
Anexa nr - LEXDB

... (numerice) – reprezintă codul de control (calculat conform standardului internaţional MOD 97- 10, ISO-7064 ... şi algoritmul MOD 97 ...

http://lex.justice.md/UserFiles/File/2015/mo94-97md/a.2_157.doc

Date added: September 26, 2016 - Views: 1

doc
www.mf.gov.si

... ki je definiran v standardu ISO/IEC 7064 (v nadaljnjem besedilu: MOD 97-10) ... Izračunamo po modulu MOD 97-10 (število delimo z 97) in dobimo ostanek ena.

http://www.mf.gov.si/fileadmin/mf.gov.si/pageuploads/Direktorat_za_zakladni%C5%A1tvo/Enotni_zakladniski_sistem_v_republiki_Sloveniji/Predpisi/Seznam_pravnih_podlag_s_podrocja_placilnega_prometa/Pravilnik_o_placilnih_navodilih_NPB1__Url201344.doc

Date added: September 26, 2016 - Views: 1

doc
SIA-RI-ANA 001 - mrgitto.altervista.org

SP 2535 del 4/4/97 (EEA000) 1.0. 1/04/1998. SP 7225 del 3/11/97 (CTR000) 8/02/1998. 2.0. 1/07/1998-15/12/1998. 2.1-19/09/2000. 2.2. 12/12/2000. SP 3961 del 31/05/2000 ...

http://mrgitto.altervista.org/blog/wp-content/uploads/2013/06/SIA-RI-ANA-001-rel.-3.8-versione-finale.docx

Date added: August 21, 2016 - Views: 1

doc
ROR*1.5*20 Technical Manual - United States

Clinical Case Registries (CCR) Version 1.5 Technical Manual / Security Guide. Documentation Revised January 2013. For Patch ROR*1.5*20 THIS PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK

http://www.va.gov/vdl/documents/Clinical/Clinical_Case_Registries/ror1_5_20tm.doc

Date added: August 18, 2016 - Views: 2

doc
metadata-standards.org

Registration Authority for ISO/IEC 6523 - ... Check digit according to ISO 7064-8 Description of ... last 2 char. Calculated mod 97 on used characters ...

http://metadata-standards.org/Document-library/Documents-by-number/WG2-N1251-N1300/WG2_N1269_ISO-IEC_Registration_Authority_issue.doc

Date added: August 18, 2016 - Views: 3

doc
Implementation Guide forImmunization Data...

ISO 3166 provides a list of country codes that may be used (see User-defined Table 0212 - Nationality). (3) International version ID (CE). Used ...

http://www.cdc.gov/vaccines/programs/iis/technical-guidance/downloads/hl7guide.doc

Date added: August 18, 2016 - Views: 7

doc
V2.8 Chapter 2C - Control, Code Tables

2.C.2.97 0152 - Second ... in the US National Provider Identifier ISO ISO 7064: 1983 M10 Mod 10 algorithm M11 ... of Name Document A number associated with a document ...

http://www.hl7.org/documentcenter/public/wg/publishing/V28_CH02C_CodeTables_Atlanta_V4_05292013.doc

Date added: August 18, 2016 - Views: 4

doc
www.vlada.si

... 2005/60/ES in 2006/48/ES ter o razveljavitvi Direktive 97/5/ES (UL L št. 319, z dne 5. 12. ... Vse postavke Prometa se nanašajo na iso valuto, ...

http://www.vlada.si/fileadmin/dokumenti/si/sklepi/seje_vlade/83_seja/83sv10.doc

Date added: September 26, 2016 - Views: 1

doc
5S GENERAL GUIDELINES - PPG Industries

The basis for PPG’s quality system requirements is the Quality System Requirements ISO ... The requirements outlined in this document relate ... SUCTION MOD XLP.

https://buyat.ppg.com/suppliernetwork/PDF/OEM%20Supplier%20Quality%20Bulletin%202011.doc

Date added: August 18, 2016 - Views: 6

doc
Standard Number: DZ 8156 - National Health IT...

Value Description NHI Check digit algorithm in the NHI ISO ISO 7064: 1983 M10 Mod 10 algorithm ... wide character standard from ISO/IEC ... 97 “Name ” sub ...

http://healthitboard.health.govt.nz/system/files/documents/publications/Referrals,%20Status%20and%20Discharges%20(RSD)%20Messaging%20Standard%20v2.1.doc

Date added: August 19, 2016 - Views: 1

doc
www.hl7.org

Table 5 14 Common Order Segment (ORC) 97. Table 5 15-Patient Demographic Segment ... this field must also be populated. When populated, it shall be constrained to ISO.

https://www.hl7.org/documentcenter/public/wg/pher/Implementation%20Guide%20V%201_0.doc

Date added: August 20, 2016 - Views: 1

doc
5S GENERAL GUIDELINES - PPG Industries

The basis for PPG’s quality system requirements is the Quality System Requirements ISO ... The requirements outlined in this document relate ... SUCTION MOD XLP.

https://buyat.ppg.com/suppliernetwork/PDF/Quality%20Bulletin%20TSupdate%202009%20FINAL.doc

Date added: August 18, 2016 - Views: 5

doc
cfu.enssib.fr

Foreword to the Third Edition................................................................................................................ Foreword to the Second ...

http://cfu.enssib.fr/documents/travaux/103957.doc

Date added: August 22, 2016 - Views: 1

doc
AZ EGYSÉGES VÁMÁRU-NYILATKOZAT KITÖLTÉSI...

A számlán feltüntetett pénznemet ISO-alpha-3 ... 18 < 30 7060 7061 7062 7063 7064 7065 7066 7067 7068 7069 7070 7071 7072 ... Jöt. 97.§ (2 ) bek. a) pont, ha a ...

https://openkkk.nav.gov.hu/Dokumentumok/T%E1j%E9koztat%F3k/EV%20kit%F6lt%E9si%20%FAtmutat%F3%20-%202012/NAV_tajekoztato_2._sz._melleklet_EV_kitoltesi_utmutato.doc

Date added: August 21, 2016 - Views: 1

doc
http://www

http://www.cyber.ee/et/firmainfo/infomaterjalid/teised.html. Andmeturbe infotehnoloogilised meetodid. Sisukord . Andmeturbe infotehnoloogilised meetodid 1

http://helinurm.tpt.edu.ee/itorg/A7/Andmeturbe%20infotehnoloogilised%20meetodid.doc

Date added: September 26, 2016 - Views: 1

doc
www.top-normy.cz

Vydané normy 2010 - Výběr za 1. čtvrtletí. Vysvětlení členění informací. Kód úkolu. Číslo technicko normalizační Komise. Název technické normy ...

http://www.top-normy.cz/users/files/platformy/Vydane-normy-2010-1-ctvrtleti.doc

Date added: August 28, 2016 - Views: 1

doc
Nota informativă la proiectul de lege a bugetului...

... în mod special, domeniul ... 25,9 29044,8 65,4 26,0 32352,8 65,2 27,4 Invatamintul 7397,0 20,9 8,4 7064,1 18,3 7,0 7823,6 17,6 7,0 8567 ... standardelor ISO în ...

http://www.mf.gov.md/files/files/News%20MF/BS%202015/a_%20Nota%20informativa%20pe%20anul%202015%20(31_03_2015).doc

Date added: September 7, 2016 - Views: 1

doc
www.tbb.org.tr

MOD 97-10 (ISO 7064 Standardı) sistemini uygulayın. Bulduğunuz sayının 97’ye bölümünden kalanını (MOD 97) bulun ve bu sayıyı 98’den çıkarın.

https://www.tbb.org.tr/Content/Upload/Dokuman/705/IBAN_kontrol_basamaklari.doc

Date added: September 26, 2016 - Views: 1

doc
www.cpsoftware.it

... check digit calcolato in base all’algoritmo ISO 7064 Mod 97 10 . Posizione 5-7: riempito con il Codice del creditore. Se non utilizzato allora riempirlo con ...

http://www.cpsoftware.it/site/cpsoftware_webprofessional_it/Business/news/SERVIZI_PAGAMENTO_SEPA.doc

Date added: August 19, 2016 - Views: 1

doc
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

MOD 97-10 (ISO 7064 No.lu standart) ... 0001292747 'nin MOD 97-10’u = 1 (Aynı sonuca ulaşılır.) Title: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: Author:

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2008/10/20081010-8-1.doc

Date added: September 26, 2016 - Views: 1

doc
i

... 0,5840 2,414 2,7064 Emisii anuale Zn (t/an) 3,2074 2,460 2,9492 ... SC NIC PROD TRANS’97 SRL Producere bauturi alcoolice Ialomita 9.

http://www.anpm.ro/documents/22999/2098941/StareaMediului2006.doc/9211d01f-dad8-4a0c-8411-dd7c1500933d

Date added: August 19, 2016 - Views: 2

doc
www.cuz.com.pl

6.2.5 Zastosować system znaków kontrolnych MOD 97-10, zgodnie z PN - ISO 7064: 1998. 6.2.6 Jeżeli reszta wynosi 1 (jeden), oznacza to, że numer jest poprawny.

http://www.cuz.com.pl/pomoc/dokumentacja/Polska%20Norma%20PN-F01102.doc

Date added: September 26, 2016 - Views: 1

doc
www.tbb.org.tr

MOD 97-10 (ISO 7064 No.lu standart) yöntemi uygulanır. Bulunan sayının 97’ye bölümünden kalanı (MOD 97-10) 98’den çıkarılır.

https://www.tbb.org.tr/Dosyalar/Diger_Duzenlemeler/Diger/TCMB_IBAN_Teblig_2008-06.doc

Date added: August 19, 2016 - Views: 1

doc
assets.yapikredi.com.tr

MOD 97-10 (ISO 7064 No.lu standart) yöntemi uygulanır. Bulunan sayının 97’ye bölümünden kalanı (MOD 97-10) 98’den çıkarılır.

https://assets.yapikredi.com.tr/WebSite/_assets/doc/arsiv/IBAN-Tebligi.doc

Date added: September 26, 2016 - Views: 1

doc
Kullanıldığı Taşımacılık Türü Karayolu, Havayolu,...

MOD 97-10 (ISO 7064 No.lu standart) yöntemi uygulanır. Bulunan sayının 97’ye bölümünden kalanı (MOD 97-10) 98’den çıkarılır.

http://www.orgtr.org/2012/iban_numaras__hakk_nda_tebli_.doc

Date added: August 19, 2016 - Views: 1

doc
www.cpsoftware.it

Posizione 3-4: check digit calcolato in base all’algoritmo ISO 7064 Mod 97 10 . ... Il numero risultante si divide per 97 = 998947115032813,40206185567010309

http://www.cpsoftware.it/site/cpsoftware_webprofessional_it/Business/SEPAnew.doc

Date added: August 20, 2016 - Views: 1

doc
media0.webgarden.ro

... termeni definiţi prin standardul de referinţă SR EN ISO 13943, ... Mod de depozitare Limitări Protectie suplimentară fată de sprinklere la ... 7.97. O ...

http://media0.webgarden.ro/files/media0:543a537f0ee8b.doc.upl/P_118_2_2013_instalatii_de_stingere_a_incendiilor.doc

Date added: August 18, 2016 - Views: 1

doc
www.tbb.org.tr

... ISO 13616 No.lu standarda göre ... bu Tebliğin 2 ve 3 numaralı ekinde gösterilen ISO 7064 No.lu standarda göre oluşturulan MOD 97-10 yöntemi ...

https://www.tbb.org.tr/Content/Upload/Dokuman/699/IBAN_Tebligi.doc

Date added: August 19, 2016 - Views: 1

doc
JEGYZŐKÖNYV - tiszavasvari.hu

... 1/1 2807 közút Szabolcs Vezér u. 287 1/1 2832 közút Arany János u. 5126 1/1 2833/2 közterület Kossuth u. 97 1/1 2834 ... 1 7064 Kert zártkert (út ...

http://www.tiszavasvari.hu/files/Testuleti/2011/jkv/jkv2011-04-21.doc

Date added: August 22, 2016 - Views: 1

doc
身份证号码15位升18位 - read.pudn.com

校验码是根据前面十七位数字码,按照ISO 7064:1983.MOD 11-2校验码计算出来的检验码。下面举例说明该计算方法。 ... (mod 11) 0 1 2 3 ...

http://read.pudn.com/downloads97/doc/398958/shengfenyanzheng.doc

Date added: September 26, 2016 - Views: 1

doc
www.akademor.webd.pl

Numer IBAN składa się z dwuliterowego kodu kraju według normy ISO-3166 ... Przyjęty przy weryfikacji system cyfr kontrolnych zgodny z ISO-7064 ... 72789012 MOD 97 ...

http://www.akademor.webd.pl/download/wyznaczanie_cyfry_kontrolnej.doc

Date added: September 26, 2016 - Views: 1

doc
Приложение № 2 - LEXDB

... представляют код страны согласно ISO ... стандарту Modulus 97-10, ISO-7064); ... и алгоритм MOD 97 ...

http://lex.justice.md/UserFiles/File/2015/mo94-97ru/an.2_157.doc

Date added: September 26, 2016 - Views: 1

doc
Homebanking-Computer-Interface (HBCI)

Die HBCI-Basiszeichensätze sind Subsets des ISO 8859. ... und wenn Feld V13a nicht identisch mit Feld 4a 13b 7 97 M/K num „0000000 ... (nach DIN ISO 7064, MOD 11 ...

http://einstein.informatik.uni-oldenburg.de/lehre/semester/src/hbci/hbci201d.doc

Date added: August 18, 2016 - Views: 1

doc
Homebanking-Computer-Interface (HBCI)

... der oben dargestellten Form prüfen und vor dem Versenden des Auftrags eine einheitliche Prüfziffernkontrolle nach DIN ISO 7064, MOD 11,10 ... 97 (Ultimo -2), 98 ...

http://einstein.informatik.uni-oldenburg.de/lehre/semester/src/23/hbci201c.doc

Date added: September 12, 2016 - Views: 1

doc
2008年颁布的信息技术国家标准目录 - its.cesi.cn

1 gb/t 4092-2008 信息技术 程序设计语言 cobol iso/iec 1989 ... 系统 iso/iec 7064:2003 idt ... 的登记 iso/iec 9834-3:2005 mod 88 gb/t ...

http://www.its.cesi.cn/backend/pics/files/File/other/2008bu.doc

Date added: September 26, 2016 - Views: 1

doc
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

... 3 10 Estuche Diagnóstico de Pared con transformador y con un cabezal de oftalmoscopio y otoscopio 3.5v Welch Allyn.mod ... ISO 30SE 3 31 Contraangulo ... 97 ...

http://www-2.baja.gob.mx/apps/comnetbc.nsf/4c8f6b55d7064d5a882571620072e1f2/6c9ec3add22798298825733200778088/$FILE/Bases%20Regionales.doc

Date added: September 26, 2016 - Views: 1

doc
gss.mof.gov.cn

3.3.3.2 Competition policy 97. 3.3.4 State trading, state-owned enterprises, and privatization 100. 3.3.4.1 State Trading Enterprises 100. 3.3.4.2 ...

http://gss.mof.gov.cn/zhuantilanmu/shijiemaoyizuzhixiangguanyiti/201603/P020160317521197476964.doc

Date added: August 20, 2016 - Views: 1

doc
宜蘭縣政府95年度工作報告(民政局)

7.辦理95年親子共學英語班計97班 ... 獲教育部補助2,346萬7,064 ... 頻道及多媒體隨選視訊(mod)服務;本府除派員執行 ...

http://plnt3.e-land.gov.tw/op3/95%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E5%B7%A5%E4%BD%9C%E5%A0%B1%E5%91%8A.doc

Date added: September 26, 2016 - Views: 1

doc
ATTIVITA’ DI CONSULTAZIONE - reterurale.it

Totale 7064 851 290 8205 Tabella 11 ... ambientale conformi alle norme ISO). ... 2 75 8,53 98 11,15 173 19,68 75,2 448 50,97 431 49,03 879 42,2 Avise 26 8,05 27 8,36 ...

http://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/e%252Fc%252F8%252FD.237317cf55e89a063316/P/BLOB%3AID%3D4159

Date added: September 26, 2016 - Views: 1