Instruire Ssm docs

Searching:
Download
Instruire Ssm - Fast Download

Download Instruire Ssm from our fatest mirror

COMPARTIMENTUL PREVENIRE ŞI PROTECŢIE - aut.upt.ro

2175 dl's @ 4903 KB/s

doc
COMPARTIMENTUL PREVENIRE ŞI PROTECŢIE - aut.upt.ro

tematica de instruire periodica pentru . personalul tehnico-administrativ, personal didactic si auxiliar. instruirea periodica semestrul 1 tematica 1.

http://www.aut.upt.ro/ssm/tematica-instr-tesa-ssm-2011.doc

Date added: August 20, 2016 - Views: 1

doc
FISA DE INSTRUIRE COLECTIVA - federatiavolum.ro

FIŞĂ DE PROTECȚIE A VOLUNTARULUI -INSTRUIRE COLECTIV. Ă-privind securitatea și sănătatea în muncă în activitățile de voluntariat. În conformitate cu ...

http://federatiavolum.ro/wp-content/uploads/2014/11/Fisa-de-protectie-a-voluntarilor-pentru-instruirea-colectiva.doc

Date added: August 20, 2016 - Views: 1

doc
FISA DE INSTRUIRE COLECTIVA - RESCONT SSM - Galați

FISA DE INSTRUIRE COLECTIVĂ . privind securitatea şi sănătatea în muncă. întocmita azi _____ Subsemnatul _____, având funcţia de ...

http://www.rescontconsulting.ro/sites/default/files/fisiere-incarcate-formulare-ssm/fisa_instruire_colectiva.doc

Date added: August 20, 2016 - Views: 1

doc
eprofu.ro

Instrucţiuni SSM la utilizarea şi exploatarea instalaţiilor tehnico-sanitare şi de încălzire. Instrucţiuni SSM specifice atelierului de tâmplărie.

http://eprofu.ro/docs/tehnic/ssm/Tematica%20instruire%20generala%20si%20la%20locul%20de%20munca.doc

Date added: August 20, 2016 - Views: 1

doc
TEMATICA PENTRU INSTRUIREA PERSONALULUI DIN CADRUL...

... Angajatorul trebuie sa asigure conditii pentru ca fiecare lucrator sa primeasca o instruire suficienta si adecvata in domeniul securitatii si sanatatii in ...

http://www.aut.upt.ro/ssm/legislatie-pt-tematica-ssm-2011.doc

Date added: August 20, 2016 - Views: 1

doc
PT CR 8-2008 - ssm-su-rsvti.ucoz.com

stagiu de instruire periodică - program de instruire parcurs de personalul de deservire a instalaţiilor/echipamentelor din patru în patru ani, ...

http://www.ssm-su-rsvti.ucoz.com/rsvti/pt-CR/PT_CR_8_2009_Autorizare_personal_deservire-accepta.doc

Date added: August 20, 2016 - Views: 1

doc
PS-09 COPETENȚĂ, INSTRUIRE, CONȘTIENTIZARE ȘI...

Instruire în domeniul urgenţelor civile aprobate prin H.G. nr.712/2005; ... în baza instrucţiunii I-SSM-13 „Instructaj periodic cadre didactice, ...

http://www.calitate.ub.ro/intern/Documente/SISTEM%20INTEGRAT/PROCEDURI%20SISTEM/ED.%202/WORD/PS%2008%20COMPETENTA,%20INSTRUIRE%20CONSTIENTIZARE%20SI%20CONTROL.doc

Date added: August 20, 2016 - Views: 2

doc
INSTRUCTIUNI PROPRII DE SECURITATE SI SANATATE IN...

... iar daca conducatorul locului de munca considera ca nu este suficienta aceasta instruire, ... daca tuturor lucratorilor li s-a facut instructajul de SSM ...

http://saptesiunsfert.freeforums.org/download/file.php?id=653

Date added: September 21, 2016 - Views: 1

doc
PROCEDURA OPERATIONALA - hosptm.ro

... instruire şi experienţă pentru a-şi putea îndeplini sarcinile respective. ...

http://www.hosptm.ro/files/cercetare/studii/Procedura%20de%20desfasurare%20a%20Studiilor%20Clinice%20in%20SCJUTM.doc

Date added: August 20, 2016 - Views: 2

doc
INSTRUCTIUNI PROPRII -...

Prezentele instrucţiuni proprii de SSM pentru comerţul ... Organizarea şi desfăşurarea activităţii de instruire a salariaţilor în domeniul SSM se vor ...

http://saptesiunsfert.freeforums.org/download/file.php?id=198

Date added: September 1, 2016 - Views: 1

doc
FIŞĂ COLECTIVĂ DE INSTRUCTAJ - azlr.ro

În probleme de protecţia muncii, pentru pregătirea la sol şi în zbor, instruirea se execută conform Normelor de Protecţia Muncii şi Prevenire şi Stingerea ...

http://azlr.ro/doc/Instruire/anexa_13_fisa_colectiva_de%20_instructaj.doc

Date added: August 20, 2016 - Views: 1

doc
MODULUL V : SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA MUNCII

1. Notă introductivă. Modulul. Sănătatea şi securitatea muncii . face parte din cultura de specialitate pentru domeniile de pregătire de bază, clasa a IX-a ...

http://sanatatea.wikispaces.com/file/view/MODULUL+V-+ssm.doc

Date added: August 20, 2016 - Views: 1

doc
INSTRUCTIUNI PROPRII PENTRU ACTIVITATI DE COMERT

– In cadrul procesului de instruire in domeniul SSM a salariatilor care desfasoara activitati comerciale, se vor transmite toate informatiile necesare referitoare la :

http://saptesiunsfert.freeforums.org/download/file.php?id=413

Date added: September 21, 2016 - Views: 1

doc
Procedura de lucru: - meb.ro

Procese-verbale de instruire SSM de către cadrele didactice. ANEXE. Anexa 1 . M I N I S T E R U L E D U C A Ţ I E I , C E R C E T Ă R I I Ş I I N O V Ă R I I.

http://meb.ro/diverse/proceduri_ceac/Procedura_baza_materiala_laborator_informatica.doc

Date added: August 20, 2016 - Views: 1

doc
IN DOMENIUL SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA

HG nr.1146/2006 privind cerintele minime de SSM pt. utilizarea in munca ... cu caracter tehnic de informare si instruire in domeniul securitatii si ...

http://itmilfov.ro/documente/SSM/LegislatieSSM.doc

Date added: August 20, 2016 - Views: 1

doc
PROCEDURA OPERATIONALA - media0.webgarden.ro

Cadrele didactice responsabile au fisele de instruire periodică a profesorilor şi elevilor. Title: PROCEDURA OPERATIONALA Author: Mihaela Last modified by: Mihaela

http://media0.webgarden.ro/files/media0:4ea854ff22bd5.doc.upl/Procedura%20privind%20securitatea%20ocupa%C5%A3ional%C4%83,%20protec%C5%A3ia%20muncii,%20prevenirea%20%C5%9Fi%20stingerea%20incendiilor.doc

Date added: August 20, 2016 - Views: 1

doc
Lista solicitanţilor care au obţinut avizarea...

şi instruire SSM în domeniul . şantierelor temporare sau mobile. - nivel bază BH S.C. Public Euroconsulting S.R.L. Oradea, str. Podului, nr. 5, bl. B 10, sc.

http://www.inspectmun.ro/site/Servicii%20externe/Abilitare%20servicii%20externe%209%20mai%202012/ListaSolic_2012.doc

Date added: August 20, 2016 - Views: 1

doc
saptesiunsfert.freeforums.org

M O D E L PLAN DE INSTRUIRE - TESTARE SSM. Aprob, Reprezentant pentru santier al Antreprenorului. Model PLAN DE INSTRUIRE - TESTARE SSM. 1. SCOP. Planul descrie modul ...

http://saptesiunsfert.freeforums.org/download/file.php?id=934

Date added: September 1, 2016 - Views: 1

doc
Protectia muncii in scoli - portal.ctcnvk.ro

Instructajul de protecţie a muncii se efectuează persoanelor care lucrează în spaţii didactice de instruire sau în alte locuri de muncă unde există pericol de ...

http://portal.ctcnvk.ro/comisii/comisii/comisia-ssm/documente-specifice/pmscoli.doc/at_download/file

Date added: August 20, 2016 - Views: 1

doc
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ȘI INOVĂRII

Se consemnează în fişa de instruire individual ...

http://www.tvet.ro/Anexe/4.Anexe/Aux_Phare/Aux_2006/Comert/Igiena%20securitatea%20muncii%20si%20protectia%20mediului.doc

Date added: August 20, 2016 - Views: 1

doc
COMPARTIMENTUL PREVENIRE ŞI PROTECŢIE - aut.upt.ro

tematica de instruire periodica. pentru ingineri si subingineri. instruirea periodica trimestrul 1 tematica 1. legea 319/2006 – art. 16-17, art. 20-21, art.

http://www.aut.upt.ro/ssm/tematica-instring-si-subing-ssm-2011.doc

Date added: August 20, 2016 - Views: 1

doc
SINTEZA PRINCIPALELOR ACTIVITATI DESFASURATE SI...

SINTEZA PRINCIPALELOR ACTIVITATI DESFASURATE SI ATRIBUTII ALE INSPECTORILOR DE MUNCA DIN CADRUL ITM BUCURESTI-SSM. ... -controlează activitatea de instruire şi ...

http://itmbucuresti.ro/DOCUMENTE%20ELABORATE%20IN%20ACTIVITATEA%20ITM-SSM.doc

Date added: August 20, 2016 - Views: 1

doc
www.rcl.ro

studii superioare tehnice, studii superioare in domeniul SSM, Certificat de evaluator de risc, ... elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, ...

http://www.rcl.ro/documente/fp/INSPECTOR%20SSM.doc

Date added: August 20, 2016 - Views: 2

doc
ORDIN nr - ssm-su-rsvti.ucoz.com

... a serviciilor externe de prevenire şi protecţie şi de avizare a documentaţiilor cu caracter tehnic de informare şi instruire în domeniul securităţii ...

http://ssm-su-rsvti.ucoz.com/legislatie_SSM/O754-2006abilitaresexterneavizare.doc

Date added: August 20, 2016 - Views: 1

doc
NORMA METODOLOGICA 11/10/2006 DE ... - ssm...

6. întocmirea unui necesar de documentaţii cu caracter tehnic de informare şi instruire a lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în ...

http://ssm-su-rsvti.ucoz.com/legislatie_SSM/hg_1425_modificat.doc

Date added: August 19, 2016 - Views: 2

doc
RAPORT ACTIVITATE SSM 2013 - itmialomita.ro

I.T.M. IALOMIŢA a participat cu 2 lucrări prezentate de inspectorii de muncă din cadrul compartimentului SSM în cadrul ... INFORMARE ŞI INSTRUIRE ÎN ...

http://itmialomita.ro/de%20pus%20pe%20site/rapoarte%20de%20activitate%2011/2014/raport%20anual%20SSM%202014.doc

Date added: August 18, 2016 - Views: 2

doc
ATRIBUŢIILE RESPONSABILULUI CU PROTECŢIA MUNCII

să asigure instructajul periodic şi la locul de muncă şi să ţină evidenţa programului de instruire, ...

http://www.hosptm.ro/files/proceduri/ssm/Atributiile%20responsabililor%20cu%20PM%20pe%20sectii.doc

Date added: August 20, 2016 - Views: 1

doc
ROMÂNIA - itmconstanta.ro

muncă specializaţi în domeniul SSM. II. STATISTICI PRIVIND CONTROALELE ŞI ALTE ACTIVITĂŢI ... in fisa de instruire individuala SSM; acordarea EIP, ...

http://www.itmconstanta.ro/Documente%20SSM/raport%20activitate%20SSM%202013.doc

Date added: August 20, 2016 - Views: 1

doc
www.itmvalcea.ro

Lista solicitanţilor care au obţinut avizarea documentaţiilor cu caracter tehnic de informare şi instruire. ... 11.02.2013 Suport curs SSM - 80 ore Suport de curs

http://www.itmvalcea.ro/fisiere/avize.doc

Date added: September 21, 2016 - Views: 1

doc
Inspectoratul Teritorial de Muncă al Municipiului...

15.01.2015 Suport de curs Instruire in domeniul ssm pentru reprezentantii lucratorilor cu reaspunderi specifice in domeniul ssm din cadrul unitatii, ...

http://www.itmbucuresti.ro/3_Lista%20societatilor%20care%20au%20obtinut%20avizarea%20documentelor.doc

Date added: August 20, 2016 - Views: 1

doc
5 - eed.usv.ro

5. Prevederile instrucţiunilor proprii elaborate pentru personalul didactic şi personalul didactic auxiliar. 5.1. Prevederi ale instrucţiunilor proprii elaborate ...

http://www.eed.usv.ro/~adina/pm/Tematica%20de%20instruirein%20domeniul%20SSM.doc

Date added: September 21, 2016 - Views: 1

doc
www.itmtimis.ro

095- Repartizare executant cu instruire incompleta în domeniul securităţii. şi sănătăţii în munca [] 096- Repartizare executant cu incompatibilităţi ...

http://www.itmtimis.ro/ssm/l319_2006/FIAM_NOU.doc

Date added: August 20, 2016 - Views: 7

doc
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR - scoala309.scoli.edu.ro

utilizarea metodelor de instruire diferentiata. selectarea cu atentie a exercitiilor efectuate in clasa si a tmei pentru acasa; sarcini suplimentare ...

http://scoala309.scoli.edu.ro/download/plan%20de%20masuri%20simulare.doc

Date added: August 20, 2016 - Views: 1

doc
Inspectoratul Teritorial de Muncă al Municipiului...

Afise( Accident de munca, Instruirea lucratorilor, Fisa individuala de instruire ssm, Instruirea ssm, Obligatiile lucratorilor, Semnalizarea de securitate) ...

http://itmbucuresti.ro/Lista%20societatilor%20care%20au%20obtinut%20avizarea%20document.%20S.S.M.doc

Date added: September 21, 2016 - Views: 1

doc
Conţinutul dosarului şi/sau Modalităţi de obţinere

instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în munc ...

http://www.itmvaslui.ro/formulare/Certificatul%20de%20abilitare%20a%20serviciilor%20externe%20de%20prevenire%20si%20protectie.doc

Date added: August 20, 2016 - Views: 1

doc
S

PLAN DE CONTROL SSM , PROGRAM INSTRUIRE SI TESTARE LA NIVELUL UNITATII. Nr. Crt. ... SERVICIUL INTERN SSM. Title: S Author: Lechi Last modified by: ineu Created Date:

http://saptesiunsfert.freeforums.org/download/file.php?id=933

Date added: September 21, 2016 - Views: 1

doc
Întreprinderea/unitatea______________________

Subsemnaţii am fost instruiţi şi am luat cunoştinţă de materialele prelucrate şi consemnate în fişa de instruire colectivă privind securitatea şi ...

http://www.usab-tm.ro/utilizatori/agricultura/file/regulamente/MODEL_fisa_colectiva_de_SSM.docx

Date added: August 20, 2016 - Views: 1

doc
CONVOCARE - itmtimis.ro

... a serviciilor externe de prevenire şi protecţie şi de avizare a documentaţiilor cu caracter tehnic de informare şi instruire în domeniul securităţii ...

http://www.itmtimis.ro/intrunirea%20comisiei%20de%20abilitare%20SSM.doc

Date added: September 21, 2016 - Views: 1

doc
Legea nr 319 din 14 iulie 2006 - ITM BACAU

... Angajatorul trebuie sa asigure condiţii pentru ca fiecare lucrator sa primească o instruire suficienta şi adecvată în domeniul securităţii şi ...

http://www.itmbacau.ro/Legislatie/SSM/Legea%20nr%20319%20din%2014%20iulie%202006.doc

Date added: September 21, 2016 - Views: 1

doc
Prevederi generale - PortalSSM.ro

Instruirea lucratorilor in domeniul SSM cuprinde 3 faze: ... Se vor elabora instructiuni de lucru pentru fiecare interventie si instruire a personalului cu aceste ...

http://www.portalssm.ro/dbimg/files/Instructiuni%20proprii%20de%20securitate%20a%20muncii%20pentru%20Manechin%20targuri%20si%20expozitii,%20evenimente.doc

Date added: August 20, 2016 - Views: 1

doc
www.itmtimis.ro

ssm, szasz anton francisc. tematica de control. privind modul În care angajatorul asigurĂ instruirea lucrĂtorilor desemnaŢi sĂ aplice mĂsurile de prim-ajutor ...

http://www.itmtimis.ro/pcssm2011/tematici%20program%20cadru/Tematica%20prim%20ajutor.doc

Date added: August 20, 2016 - Views: 1

doc
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ – Judeţul DOLJ

precum şi lista solicitanţilor care au obţinut avizarea documentaţiilor cu caracter tehnic de informare şi instruire. ... SSM LAUMI SRL – Craiova, Str ...

http://www.itmdolj.ro/files/lista_serv_externe_abilitate_012012.doc

Date added: September 21, 2016 - Views: 1

doc
ANEXA 7 - ITM Timis

ssm Created Date: 2/26/2010 5:45:00 AM Company: ITM Timis Other titles: ANEXA 7 ...

http://www.itmtimis.ro/pcssm2011/tematici%20program%20cadru/22.Tematica%20Instruire%20angajatori%20si%20LD%20ref.%20noua%20lege%20expl%20si%20piro.doc

Date added: September 21, 2016 - Views: 1

doc
Ordin nr - ssm-su-rsvti.ucoz.com

b) atestat - document, eliberat de ISCIR, care atesta absolvirea unui program de instruire in domeniu, obtinut pe baza unei evaluari scrise; c) avizare ...

http://www.ssm-su-rsvti.ucoz.com/Ordinnr.382din10.09.2009.doc

Date added: September 5, 2016 - Views: 1

doc
CONTRACT DE PRESTARI SERVICII NR

Consultanta legislativa si prestari servicii in domeniul SSM, cu dosar complet ; Oferim instruire generala la angajare (cu prezentari video); Tematici de instruire: ...

http://protectiamuncii-evaluarerisc.ro/file/Oferta%20SSM%20-%20Ekilibrium-.doc

Date added: August 20, 2016 - Views: 1

doc
MINISTERUL MUNCII SI PROTECTIEI SOCIALE -...

... 8 Angajatorul a întocmit un necesar de documentatii cu caracter tehnic de informare şi instruire a lucratorilor in domeniul securitaţii şi sănătăţii ...

http://www.itmvaslui.ro/ssm/campanii/tematica_instruire_lucratori.doc

Date added: August 20, 2016 - Views: 2

doc
Lista solicitanţilor care au obţinut avizarea...

Lista solicitanţilor care au obţinut avizarea documentaţiilor cu caracter tehnic de informare şi instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă

http://www.itmarges.ro/fisiere/SSM/avizare%20documentatii%20curs.doc

Date added: August 20, 2016 - Views: 1

doc
www.itmhunedoara.ro

... a serviciilor externe de prevenire şi protecţie şi de avizare a documentaţiilor cu caracter tehnic de informare şi instruire în domeniul securităţii ...

http://www.itmhunedoara.ro/doc/ANUNT_SSM.doc

Date added: August 20, 2016 - Views: 1

doc
USAB TIMIŞOARA

... prelucrate în cadrul instruirii SSM, consemnate în fişa colectivă de instruire SSM şi luate la cunoştinţă prin semnătură de către fiecare student. ...

http://www.usab-tm.ro/utilizatori/agricultura/file/regulamente/IPSSM_02-2013_USAB_studen%c8%9bi.doc

Date added: September 21, 2016 - Views: 1