Druk Zus Z 3 docs

Searching:
Download
Druk Zus Z 3 - Fast Download

Download Druk Zus Z 3 from our fatest mirror

ZUS Z-3 Zaświadczenie płatnika składek

9060 dl's @ 1262 KB/s

doc
ZUS Z-3 Zaświadczenie płatnika składek

ZUS Z-3 10. Informacja o składnikach wynagrodzenia za okresy miesięczne: Rok M-c Dni, które pracownik: Przyczyna nie-przepracowania całego.

http://www.zdp.waw.pl/download/formularze/zus/zwolnienia_lekarskie/Z-3.dot

Date added: August 25, 2016 - Views: 1

doc
Wzór ZUS Z-3 - g.kadry.infor.pl

Wzór ZUS Z-3 Author: ezietek Last modified by: emartyna Created Date: 11/14/2008 1:35:00 PM Other titles: Wzór ZUS Z-3 ...

http://g.kadry.infor.pl/p/kadry_pro/doc/ubezpieczenia/skladki_na_ubezpieczenie_spoleczne/zaswiadczenie-platnika-skladek-zus-z-3doc.doc

Date added: September 27, 2016 - Views: 1

doc
Pieczęć płatnika składek - bhpipodatki.pl

ZUS Z-3. Title: Pieczęć płatnika składek Author: kapital Last modified by: kapital Created Date: 5/1/2013 8:37:00 PM Company: kapit Other titles:

http://www.bhpipodatki.pl/files/000-ZUS-Z3.doc

Date added: August 19, 2016 - Views: 1

doc
ZUS Z-3a Zaświadczenie płatnika składek

3) Niepotrzebne skreślić. ZUS Z-3a 7) poseł lub senator pobierający uposażenie, 8) osoba pobierająca stypendium sportowe, 9) słuchacz Krajowej Szkoły ...

http://www.zdp.waw.pl/download/formularze/zus/zwolnienia_lekarskie/Z-3a.dot

Date added: August 25, 2016 - Views: 1

doc
Z-15.indd - kadrabiuro.pl

ZUS Z-15 Title: Z-15.indd Author: ryba Last modified by: ryba Created Date: 6/7/2007 12:29:00 PM Company: warzywniak Other titles: Z-15.indd ...

http://www.kadrabiuro.pl/forms/zus/z-15.doc

Date added: August 19, 2016 - Views: 1

doc
ZUS-PEL - nasz.walbrzych.pl

peŁnomocnictwo do wykonywania czynnoŚci prawnych w relacjach z zakŁadem ubezpieczeŃ spoŁecznych. ... 5/28/2012 3:20:00 am company: zus other titles:

http://nasz.walbrzych.pl/wp-content/uploads/2012/08/zus-pel_-_pelnomocnictwo_do_wykonywania_czynnosci_prawnych_w_relacjach_z_zakladem_ubezpieczen_spolecznych.doc

Date added: August 19, 2016 - Views: 2

doc
kancelaria-expert.pl

... 1 KRS-ZA Zmiana – oddziały, terenowe jednostki organizacyjne 2 KRS-ZE Zmiana – wspólnicy spółki z o.o. 3 KRS-ZF Zmiana ...

http://kancelaria-expert.pl/file3.php?pd=KRS%20Z3.doc

Date added: August 19, 2016 - Views: 1

doc
ZUS Z-15 - administracja.sgh.waw.pl

ZUS Z-15 Author: Agnieszka WOŹNIAK Description: Dz.U. 2012, poz. 444 (załącznik 6) Last modified by: Agnieszka WOŹNIAK Created Date: 11/14/2014 12:25:00 PM

http://administracja.sgh.waw.pl/pl/Kwestura/sprawy/Documents/Druk_Z-15.doc

Date added: September 27, 2016 - Views: 1

doc
1 - Strona ARCHIWALNA Izby Skarbowej w Katowicach

3. Status. WNIOSEK. o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach . lub stwierdzającego stan zaległości. Podstawa prawna: Art. 306 a-c ustawy z dnia 29 ...

http://www.isnet.katowice.pl/us/myslowice/k/US2421_130315144619.doc

Date added: August 25, 2016 - Views: 1

doc
Jak ubiegać się o zasiłek chorobowy z ZUS po...

Title: Jak ubiegać się o zasiłek chorobowy z ZUS po ustaniu zatrudnienia Author: aszwed Last modified by: TOM Created Date: 12/27/2014 4:11:00 PM

https://www.poznajprawa.pl/attachments/article/151/Jak%20ubiega%C4%87%20si%C4%99%20o%20zasi%C5%82ek%20chorobowy%20z%20ZUS%20po%20ustaniu%20zatrudnienia.doc

Date added: August 25, 2016 - Views: 1

doc
OŚWIADCZENIE O OPŁACENIU SKŁADEK ZUS

świadoma/y odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego, ... OŚWIADCZENIE O OPŁACENIU SKŁADEK ZUS Author: Damian Last modified by: maria

http://www.miedziana-gora.pl/asp/pliki/moja_firma_moj_sukces/oswiadczenie_o_oplaceniu_zus.doc

Date added: August 25, 2016 - Views: 1

doc
POLECENIE PRZELEWU - biuropodatkowe.pila.pl

... 07 15. Opłata: Typ identyfikatora: N-NIP, R-Regon, P-Pesel, 1-dowód osobisty, 2-paszport 3-inny dokument potwierdzający tożsamość. typ ...

http://biuropodatkowe.pila.pl/download/POLECENIE_ZAPLATY_PRZELEWU_DO_URZEDU_SKARBOWEGO.doc

Date added: August 25, 2016 - Views: 1

doc
POLECENIE PRZELEWU ZUS - biuropodatkowe.pila.pl

Polecenie przelewu / wpłata gotówkowa Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Należności z tytułu składek 07. Typ drugiego identyfikatora N – NUSP

http://biuropodatkowe.pila.pl/download/POLECENIE_PRZELEWU-ZAPLATY_ZUS.doc

Date added: August 25, 2016 - Views: 1

doc
www.wiol.com.pl

KPU znak sprawy z decyzji w sprawie kapitału początkowego I. DANE ... zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (druk ZUS Rp-7)* - sztuk 3) ...

https://www.wiol.com.pl/resources/download/245_zus_kp_3_wniosek_o_ponowne_ustalenie_kapitalu_poczatkowego.doc

Date added: September 27, 2016 - Views: 1

doc
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o...

W związku z tym, że z uprawnień określonych w pkt 1, 2 i 3 może korzystać tylko jedno z rodziców lub opiekunów dziecka oświadczam, ...

http://www.ue.wroc.pl/p/dokumenty_osobowe/oswiadczenie_o_sprawowaniu_opieki_nada_dzieckiem.doc

Date added: August 25, 2016 - Views: 3

doc
zabkowiceslaskie.pl

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia . Nr 293/IX/FP-2013. Burmistrza Ząbkowic Śląskich. z dnia 27 września 2013 r. Druk FP-003

http://zabkowiceslaskie.pl/static/upload/druk-fp-003.doc

Date added: August 25, 2016 - Views: 1

doc
Wniosek - zsp3.edupage.org

3. Adres zamieszkania ... zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o świadczeniach płaconych przez ZUS lub odcinek renty, emerytury - sztuk …….,

https://zsp3.edupage.org/files/druk-nr-1-wzor-wniosku-wraz-z-instrukcja.doc

Date added: August 25, 2016 - Views: 1

doc
ubezpieczeniel4.pl

... (ZUS ZLA) potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez pracodawcę (lub z adnotacją pracodawcy o jego wpłynięciu do pracodawcy) ...

https://ubezpieczeniel4.pl/data/oswiata/druk_zgloszenia_szkody.doc

Date added: August 25, 2016 - Views: 1

doc
pieczęć placówki służby zdrowia - uwm.edu.pl

O/ZUS w Ostrołęce. Nakł. 66.000 z 149/01. Title: pieczęć placówki służby zdrowia Author: Krzysztof Nowicki Last modified by: suchy Created Date: 3/25/2006 4 ...

http://www.uwm.edu.pl/bhp/druki/druk_n9_zus.doc

Date added: August 25, 2016 - Views: 1

doc
ZUS Z-12 Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego

ZUS Z-12 Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego Author: www.SignForm.pl Last modified by: Wencuś Created Date: 11/3/2010 9:19:00 AM Company:

http://g.infor.pl/wj/portal/_wspolne/pliki_infornext/98000/zus_z_12_98110.doc

Date added: August 25, 2016 - Views: 1

doc
Wniosek w sprawie wydania orzeczenia -...

renta ZUS / KRUS* z tytułu ... 3. Oświadczam, że: nie składałem; składałem uprzednio wniosek: o ustalenie stopnia niepełnosprawności; o ustalenie ...

http://www.powiatdebicki.pl/PCPR/pliki/wnioski%20pzo/wniosek%20w%20sprawie%20wydania%20orzeczenia.doc

Date added: August 25, 2016 - Views: 1

doc
Oświadczenie w sprawie wypadku w drodze -...

OŚWIADCZENIE ŚWIADKA. W sprawie wypadku w drodze z domu do pracy*) lub z pracy do domu*) DANE ŚWIADKA. w sprawie wypadku Ob. zaistniałego dnia

http://archiwalna.polsl.pl/adc/docs/BHP/wypadki_w_drodze/oswiadczenie_swiadka.doc

Date added: August 18, 2016 - Views: 1

doc
Oświadczenie dla celów podatkowych i ubezpieczenia...

Oświadczenie dla celów podatkowych i ubezpieczenia ZUS osób mających miejsce zamieszkania na ... (art.3 ust.1a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym ...

http://prpw.iem.pw.edu.pl/druki/oswiadczenie_do_celow_podatkowych_WZOR.doc

Date added: August 25, 2016 - Views: 1

doc
admin.rpk.garr.pl

1.3. Świadczeniobiorca 1.4. Inny podmiot. 2. Reprezentowany płatnik składek: (należy zaznaczyć ... ZUS PEL. Strona 1 / 5. Author: Dagmara Łukasiewicz Last ...

http://admin.rpk.garr.pl/pliki/file/do-pobrania/ZUS-PEL-Wizualizacja.doc

Date added: September 27, 2016 - Views: 1

doc
WZÓR LISTY PŁAC - img6.iap.pl

1 2 3 4 5 6 7 8 (3+4+5+6+7) 9 10 11 12 13 14 (9+10+11 ... Inne od podstawy składek ZUS Inne od postawy opodatkowania Składki ZUS Zaliczka na podatek dochodowy ...

http://img6.iap.pl/s/383/205497/Edytor/File/lista-placdoc.doc

Date added: August 25, 2016 - Views: 1

doc
DRUK Nr 1 - bip.polskacerekiew.pl

... gospodarczej Załącznik nr 5 – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego Załącznik nr 6 – zaświadczenie z ZUS / KRUS Załącznik nr 7 ... Str. 3/3 DRUK Nr 3 ...

http://bip.polskacerekiew.pl/download/1387/formularze.doc

Date added: September 27, 2016 - Views: 1

doc
WNIOSEK - wup-rzeszow.pl

3. Zaświadczenie z ZUS o prowadzeniu działalności gospodarczej w Polsce* _ 4. Zaświadczenie z PUP o okresach zarejestrowania i pobieraniu zasiłku dla ...

http://www.wup-rzeszow.pl/files/285_WNIOSEK_O_WYDANIE_FORMULARZA_U1_E301_PL.doc

Date added: September 27, 2016 - Views: 1

doc
DRUK B - Aktualności | wfosigw.pl

oświadczam, iż nie zalegamy z płatnością składek do ZUS; ... Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie DRUK B.

http://www.wfosigw.pl/sites/default/files/media/WOWiGW_wniosek.doc

Date added: September 27, 2016 - Views: 1

doc
DODAJ TYTUŁ - zus.pl

Podane w oświadczeniu informacje służą do oceny wniosku o udzielenie ulgi w spłacie należności z tytułu składek i kosztów egzekucyjnych (w tym: ...

http://www.zus.pl/pliki/formularze/Oosrimosmofppk.doc

Date added: August 25, 2016 - Views: 1

doc
Wniosek - wroclaw.pl

druk nr 1 (nie dotyczy ... 3. Numer telefonu ... zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o świadczeniach płaconych przez ZUS lub odcinek renty ...

http://www.wroclaw.pl/files/edukacja/Wniosek%20rodzicow%20-%20druk%20nr%201.doc

Date added: September 27, 2016 - Views: 1

doc
Wzór odwołania od decyzji ZUS - niepelnosprawni.pl

Title: Wzór odwołania od decyzji ZUS Author: adw. Grzegorz Jaroszczyk Last modified by: tomasz_przybyszewski Created Date: 3/19/2015 1:11:00 PM Company

http://niepelnosprawni.pl/files/nowe.niepelnosprawni.pl/public/2015/Dokumenty/Wzor_odwolania_od_decyzji_ZUS.doc

Date added: August 25, 2016 - Views: 1

doc
www.wiol.com.pl

ZUS Rp-1 WNIOSEK O EMERYTURĘ – RENTĘ Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY* ... (druk ZUS Rp-6) – w odniesieniu do osób posiadających okresy ubezpieczenia ...

https://www.wiol.com.pl/resources/download/247_zus_rp_1_wniosek_o_emeryture___rente_z_tytulu_niezdolnosci_do_pracy.doc

Date added: August 25, 2016 - Views: 1

doc
Druk n - bip.glogowek.ig.pl

Druk nr 1 do SIWZ. FORMULARZ OFERTOWY. o ... Oświadczenie o nie zaleganiu ZUS ... zgodne z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

http://www.bip.glogowek.ig.pl/file4webcm/5862/formularz

Date added: August 25, 2016 - Views: 1

doc
Wniosek - spmax.edupage.org

druk nr 1 (nie dotyczy ... 3. Adres zamieszkania ... zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o świadczeniach płaconych przez ZUS lub odcinek renty ...

https://spmax.edupage.org/files/2012)13_Druk_nr_1_wzor_wniosku_wraz_z_instrukcja.doc

Date added: August 25, 2016 - Views: 1

doc
Wniosek rodziców - druk nr 1 - wroclaw.pl

3. Numer telefonu ... zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o świadczeniach płaconych przez ZUS lub odcinek renty, emerytury ...

http://www.wroclaw.pl/files/edu_szkoly/Wniosek_wyprawka%20-%20wzor%20nr%201.doc

Date added: August 25, 2016 - Views: 1

doc
DODAJ TYTUŁ - zus.pl

Podane w oświadczeniu informacje służą do oceny wniosku o umorzenie lub udzielenie ulgi w spłacie należności z tytułu składek i kosztów egzekucyjnych ...

http://www.zus.pl/pliki/formularze/Oosrimosmofnpelnejk.doc

Date added: September 27, 2016 - Views: 1

doc
EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI...

Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, ...  3-wniosek o wpis informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej  4

http://www.borzechow.eurzad.eu/img/userfiles/images/Galeria_UG/wzor_wniosku_edg_1.doc

Date added: August 19, 2016 - Views: 3

doc
Wniosek - sp80.edupage.org

druk nr 1. Wniosek o ... 3. Adres zamieszkania ... zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o świadczeniach płaconych przez ZUS lub odcinek renty ...

https://sp80.edupage.org/files/druk-nr-1-wzor-wniosku-wraz-z-instrukcja_(1).doc

Date added: August 25, 2016 - Views: 3

doc
KWESTIONARIUSZ - zdp.waw.pl

ZUS Rp-6 INFORMACJA. ... internowania na podstawie art. 42 dekretu z 12.12.1981 r. o stanie wojennym (Dz. U. nr 29, poz. 154, z 1982 r. Nr 3, poz. 18 oraz z 1989 r.

http://www.zdp.waw.pl/download/formularze/zus/kapital_poczatkowy/Rp-6.doc

Date added: August 25, 2016 - Views: 1

doc
www.wiol.com.pl

... zaświadczenie o stanie zdrowia (druk ZUS N-9) wypełnione przez lekarza leczącego, 2) wywiad zawodowy z miejsca pracy (druk ZUS N-10) ...

https://www.wiol.com.pl/work/resources/download/246_zus_np_7_wniosek_o_swiadczenie_rehabilitacyjne.doc

Date added: September 27, 2016 - Views: 1

doc
Pobierz druk nr 1 - sp7siedlce.home.pl

druk nr 1 (nie dotyczy ... 3. Adres zamieszkania ... zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o świadczeniach płaconych przez ZUS lub odcinek renty ...

http://sp7siedlce.home.pl/Druk_nr_1_wzor_wniosku.doc

Date added: August 25, 2016 - Views: 1

doc
druk nr 1 - szkola11.rapnet.pl

zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o świadczeniach płaconych przez ZUS lub odcinek renty, ... druk nr 1 Author: jszatkowska Last modified by: ALSEN

http://szkola11.rapnet.pl/druk_1.doc

Date added: August 25, 2016 - Views: 1

doc
I N S T R U K C J A - kdjilp.us.edu.pl

Druk ZUS ZZA. Nauczyciel wypełnia punkty: III od 01. do 07., IV od 01. do 04., VI – 01. (data rozpoczęcia praktyk), 02. (kod NFZ), VIII od 01. do 07.,

http://kdjilp.us.edu.pl/iili.doc

Date added: August 25, 2016 - Views: 1

doc
DRUK B - wfosigw.pl

Aktualne zaświadczenie z ZUS (ważne 3 miesiące od daty wystawienia). ... DRUK B Author: wo3 Last modified by: amzyk Created Date: 2/25/2009 1:29:00 PM Company:

http://www.wfosigw.pl/sites/default/files/media/Druk_B_04_05_2010.doc

Date added: August 25, 2016 - Views: 1

doc
DRUK - kolobrzeg2000.home.pl

DRUK. USC17-D01 ... prywatnej, alimentacyjnej ,spadkowej , zasiłku rodzinnego , zawarcia związku małżeńskiego , ZUS , PZU ... ( z dopiskiem opłata skarbowa USC).

http://www.kolobrzeg2000.home.pl/bip/wydzialy/usc/karty_uslug/zalaczniki/USC17_D01.doc

Date added: August 25, 2016 - Views: 3

doc
ZESTAW UMUNDUROWANIA SEKCJI (ZUS-2)

3. Numery identyfikacyjne ... ZESTAW UMUNDUROWANIA SEKCJI (ZUS-2) Author: Przemysław Juraś Last modified by: adminek Created Date: 6/6/2007 6:54:00 AM Company:

http://www.zosprp.olsztyn.pl/sitefiles/file/DRUK%20wniosek%20stra%C5%BCnica.doc

Date added: August 25, 2016 - Views: 1

doc
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) - becikowe.com

... Niniejsze zaświadczenie zgodnie z art. 15b ust. 6 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, ...

http://www.becikowe.com/wzory/zaswiadczenie_lekarskie_wzor.doc

Date added: August 22, 2016 - Views: 1

doc
www.kadrabiuro.pl

... (druk ZUS N-9) wypełnione przez lekarza leczącego, 2) wywiad zawodowy z miejsca pracy (druk ZUS N-10) - druk ten nie jest wymagany, ...

http://www.kadrabiuro.pl/forms/zus/np-7.doc

Date added: September 27, 2016 - Views: 1

doc
Wzór umowy w sprawie zwrotu kosztów używania przez...

§ 3. Samochód do celów służbowych, na mocy niniejszej umowy, może być używany do jazd lokalnych.

http://g.kadry.infor.pl/p/kadry_pro/doc/wynagrodzenia/podroze_sluzbowe/umowa-o-zwrot-kosztow-uzywania-samochodudoc.doc

Date added: September 27, 2016 - Views: 1